หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน ธันวาคม

 ธันวาคม 2563

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

ชำระค่าสัมมนนาก่อน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย Hrdzenter

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2