หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน พฤศจิกายน

 พฤศจิกายน 2563

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

Introduction to Artificial Intelligence

International Masterclass on Introduction to Artificial Intelligence

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1