หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กรกฎาคม

 กรกฎาคม 2563

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

เทคนิคการจัดทำสัญญาจ้างและ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างงาน

เทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง และ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างงาน

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยระบบ OKRs

การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ( Vision )และพันธกิจ ( Mission ) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร สามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้า

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หลักสูตร เจาะลึกกลเม็ด...การขายตามสถานการณ์ลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานขายที่ต้องทำการเสนอขายให้กับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ รวมถึงหลากหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดซื้อ พนักงาน ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าของกิจการ หรือแม้แต่ผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งจะต้องปรับวิธีการขายให้เหมาะกับสถานการณ์ของลูกค้านั้นๆ เรียนรู้เท

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การขายอย่างที่ปรึกษา

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย และหัวหน้าพนักงานขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน การขายและให้บริการอย่างที่ปรึกษากับลูกค้า ตั้งแต่การเข้าใจลักษณะธุรกิจ และ ความต้องการของลูกค้า เข้าใจลักษณะกา

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้นใ

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการเจรจาต่อรองอย่างมั่นใจ ตั้งแต่การเข้าใจหลักการเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปใช้ในการเจรจาต่อรอง การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเจรจา กลยุทธ์และเทคนิคการเจ

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

หลักสูตร Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม)

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิค...การบริการชั้นเยี่ยม... สร้างความเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้าแต่ละประเภท ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เ

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

หลักสูตร ทักษะการบริการกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานบริการ ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ วิธีการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท การแก้ปัญหา แก้ไขสถานการณ์ การใช้คำพูด และการบริหารอารมณ์ของตัวเอง ผ่าน กิจกรรม Workshop และ Role Play เมื่อจบก

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งโดยตรงแบบเผชิญหน้า การร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจแ

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

หลักสูตร Professional Call Center

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ พนักงาน Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างการบริการที่ดีเลิศให้กับลูกค้า โดยหนักเน้นในเรื่องคำพู

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

First Aid & CPR การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

พิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประำกาศทุกที่นั่ง

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เทคนิคการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม

พิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประำกาศทุกที่นั่ง

จัดโดย Hrdzenter

เทคนิคปิดการขายได้ (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย)

พิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประำกาศทุกที่นั่ง

จัดโดย Hrdzenter

เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

พิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประำกาศทุกที่นั่ง

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การวิเคราะห์สาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันด้วย PDCA และ 8Ds

พิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประำกาศทุกที่นั่ง

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Microsoft Excel : Report & Pivot Table & Pivot Chart

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื่อจัดทำรายงานได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2