หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน พฤศจิกายน

 พฤศจิกายน 2564

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน (People Ma

เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ผังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ (Lean Thinking & Business Wast

ลดความสูญเปล่า ลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น สร้างไอเดียใหม่ ๆ ผ่านการทำ Lean ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ สร้างให้มีคุณค่ามากที่สุด

จัดโดย บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจอย่างเหนือชั้น หลักสูตร 1 วัน (Effective Neg

ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะบ่งบอกได้ถึงรายรับที่องค์กรจะได้หรือสูญหาย พนักงานขายจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้ง

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online zoom หลักสูตร การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!

จัดโดย Hrdzenter Training

Online zoom หลักสูตร “เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption”

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท เท่านั้น!!! พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี

จัดโดย Hrdzenter Training

online หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer)

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

Online zoom การวิเคราะห์สาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันด้วย 8Ds Report

ราคาพิเศษสมัคร เพียงท่านละ 2,500.- สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย Hrdzenter Training

online zoom การสื่อสารเชิงรุกแบบบูรณาการของผู้นำในการจัดการภาวะวิกฤต

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่าน

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

Online zoom หลักสูตร “การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า”

พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี ราคาพิเศษสมัคร เพียงท่านละ 2,500.- สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!

จัดโดย Hrdzenter Training

online zoom หลักสูตร เทคนิคการเขียน JOB DESCRIPTION

ราคาพิเศษสมัคร เพียงท่านละ 2,500.- สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!

จัดโดย Hrdzenter Training

Online zoom หลักสูตร : เมื่อนายจ้างได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากพิษ covid-19 ระบาด นายจ้างมีนโยบาย

แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารด้านกฎหมายแรงงาน สามารถนำไปปรับใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดโดย Hrdzenter Training

Online zoom กฎหมายแรงงาน >หลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR มือใหม่ต้องรู้ !!!

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,900 บาทเท่านั้น / สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย Hrdzenter Training

หลักสูตร เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 64/65 ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและผลประกอบการ โดยเฉพาะปี 2564

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

สัมมนา Online : เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (PDPA)

เพื่อให้นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และหัวหน้างาน ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management) ในสถานการณ์โควิด-19

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ ช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : ภาษาอังกฤษในการทำงาน

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1