หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน สิงหาคม

 สิงหาคม 2564

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

วีดีโอการสอนหลักสูตร ยกระดับ...ทักษะการขายไม่ซ้ำใคร

(Up skills for Outstanding Sales Professional )

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Creative Thinking @Work

Creative Thinking ค้นหาไอเดียพัฒนาและสร้างผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ (รับ 15 ท่าน)

จัดโดย Challenge Training

Strategic Performance Management System PMS & KPI

อบรมออนไลน์ Strategic Performance Management System PMS & KPI (รับ 7 ท่าน)

จัดโดย Challenge Training

Persuasive Presentation Skills (เทคนิคการนำเสนอเชิงโน้มน้าว)

เทคนิคการนำเสนอกับผู้บริหารให้น่าดึงดูดและทรงพลัง (รับ 12 ท่าน)

จัดโดย Challenge Training

Online by zoom : เทคนิคการทำงานข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ความสำเร็จร่วมกัน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความสำคัญของการทำงานข้ามสายงานแบบร่วมมือร่วมใจ (Cross Functional Working Team) เป็นทีม การมีเป้าหมายเดียวกัน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

online by zoom : หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER

สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 2,500 บาท)

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

online by zoom : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย Hrdzenter

online by zoom : การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 2,500 บาทเท่านั้น สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น !!!

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Online by zoom : หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น +++

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Online by zoom : หลักสูตร การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Professional Beyond Tactfully

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 2,500 บาทเท่านั้น สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น !!!

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Online by zoom : หลักสูตร ทักษะการบริการอย่างมืออาชีพ (Service Mind)

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย Hrdzenter

Online by zoom : การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management)

พิเศษ สมัคร 4 จ่าย 3 เท่านั้น จากราคาท่านละ 2500.-

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

online by zoom : “เทคนิคการพิชิตเป้าหมายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H”

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท เท่านั้น!!!

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Online by zoom : “เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท เท่านั้น!!! พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี ทุกที่นั่ง +++

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Online by zoom : หลักสูตร “เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท เท่านั้น!!! พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี ทุกที่นั่ง +++

จัดโดย Hrdzenter

Online by zoom : เมื่อนายจ้างได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากพิษ covid-19 ระบาด นายจ้างมีนโยบาย ลดสวัส

แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารด้านกฎหมายแรงงาน สามารถนำไปปรับใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2