หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน ธันวาคม

 ธันวาคม 2563

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การฝึกทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณะPublic Speaking by Master Tony(เน้นปฏิบัติ 6 ชม.)

ราคาพิเศษส่งท้ายปี 2020 ทุกที่นั่ง เพียงท่านละ 4,500 บาทเท่านั้น!!! (จากราคาปกติท่านละ 5,900 บาท)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การบริหารงานของ HR. มือใหม่ พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด !!!

พร้อมให้คำแนะนำ หลังจบการสัมมนาฟรีทุก ท่าน รีบสำรองก่อนเต็ม !!!

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean

พิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประำกาศทุกที่นั่ง

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร สื่อสารอย่างไรด้วยการฟัง Communication By Listening

พิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประำกาศทุกที่นั่ง

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การเขียนจดหมาย E-mail ภาษาอังกฤษ

ชำระค่าสัมมนาก่อน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ ฟรี ”

พิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประำกาศทุกที่นั่ง

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix และเชื่อมโยงกับ OJT อย่างได้ผล

ราคาิพเศษ ทุกที่นั่ง เพียง 3,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศทุกที่นั่งฟรีทันที !!!

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต

พิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประำกาศทุกที่นั่ง

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการทำงาน

ชำระค่าสัมมนาก่อน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย Hrdzenter

ข้อกำหนดและแนวทางตรวจประเมินติดตามภายในตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 : 2563)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ปรับปรุงประกาศใช้ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ มรท.8001: 2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกประเภท

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

บริหารความขัดแย้งในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ Creative Conflict Management

พิเศษ ชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร (Technical Standardization Organizations to develop 5 S)

พิเศษสมัคร 2 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้

พิเศษสมัคร 2 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล The Ultimate HR

พิเศษสมัคร 2 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)

พิเศษสมัคร 2 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การเขียนจดหมาย E-mail ภาษาอังกฤษ Effective E-mail Writing

พิเศษ ชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2