หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กันยายน

 กันยายน 2563

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

VDA6.3 Process Audit (2Day)

พิเศษ ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน ลดเหลือท่านละ 7,000 บาท (จากราคาปกติท่านละ 7,800 บาท)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำกัด

หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 77 (Business Analysis)

เรียนรู้ทักษะการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การแข่งขัน วิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กร การเงิน การตลาด และเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรอบรม การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (Digital Marketing) 30 ก.ย.63

ปัจจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ซึ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การตลาดก็นับเป็นอาวุธสำคัญ ที่แต่ละธุรกิจใช้เป็นอาวุธเพื่อชิงชัยความได้เปรียบในการแข่งขันหลายท่านอาจคิดว่า การตลาดที่ได้ผลนั้น จะต้องลงทุนมากๆกับสื่อจำพวกโทรทัศน์ หรือว

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก สำหรับมือใหม่ 21 ก.ย.63 อ.วัชระ ปิย

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRD) : 17 กันยายน 2563

งาน HR ยุคใหม่ที่เน้นการเป็น HR Business Partner มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ในงานการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Career Path) เส้นทางการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Trainin

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Communication effectively 17 ก.ย.63

ในปัจจุบันองค์กรประกอบไปด้วยปัญหาความแตกต่างมากมายที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร ในความแตกต่างก็อาจก่อให้ทั้งผลดีและผลเสียได้ในเวลาเดียวกัน องค์กรใดที่สร้างระบบการสื่อสารภายในได้ดี…ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรนั้นก็ย่อมดีตามไปด้วย ยิ่งองค์กรใหญ่มากเท่าไหร่กา

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 14 ก

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ริดรอนการบริการมาก

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ ปรับเเนวทางการขายยุค2020 11 ก.

การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขายส่วนใหญ่จะเน้นแต่การนำเสนอขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เข้าใจความต้องการ นำเสนอได้

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 44

พัฒนาเทคนิคด้าน HR เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ 11 ก.ย.63 อ.ประเสริฐ

การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทักษะสำคัญเหล่านี้ ดั่งคำกล่าว “โอกาสส่วนใหญ่มาจาก ภาพลักษณ์ของตัวเราเอง” ความหมายก็คือ หากองค์กรไหนสามารถเข้าใ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

โครงการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา C (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 11

การศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การเขียนโปรแกรมภาษา C (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 11" จะเป็นการเรียนรู้เบื้องต้น เพื่อเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมระดับสูงต่อไป เนื้อหาแบ่งออกเป็น ส่วนที่หนึ่งส่วนของการวิเคราะห์โจทย์ การออกแบบโดย Flow Chart D

จัดโดย สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โครงการอบรม การออกแบบและการทดสอบระบบโครงข่าย FTTx รุ่นที่ 20

ปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทย เทคโนโลยี FTTx ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับการส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูงปริมาณข้อมูลมากๆ ระบบ FTTx จึงเป็นระบบที่กำลังมีบทบาทมากสำหรับการให้บริการข้อมูลความเร็วสูงในลักษณะ Broadband Communication ในปัจจุบัน เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็

จัดโดย สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 35

ปัจจุบันนี้ PLC ได้ถูกนำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 35"ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้ในการทำโปรแกรม PLC โดยใช้ซอฟต์แ

จัดโดย สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โครงการอบรม การติดตั้งระบบตรวจสอบการโจมตีผ่านระบบเครือข่าย (Network Intrusion detection system) โดยใ

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆได้มีการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร ทำให้ผู้ที่ไม่หวังดีสามารถที่จะโจมตีระบบสารสนเทศต่างๆ เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศขององค์กร ดังนั้นองค์กรควรที่จะมีระบบในการตรวจหา หรือเฝ้าระวังการโจมตีจากผู้ที่ไม่หวังดีต่ออง

จัดโดย สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โครงการอบรม การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม (7 QC Tools for solving th

เครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 ชนิด เป็นกลุ่มเครื่องมือที่มีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหา ในโรงงานอุตสาหกรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเครื่องมือทางสถิติอย่างง่าย นำมาช

จัดโดย สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โครงการอบรม เทคนิคการบริหารและลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6

เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการต่างทราบดีว่าสิ่งที่สำคัญ ในการดำเนินการทางธุรกิจคือต้นทุน ซึ่งต้นทุนนั้นเป็นปัจจัยหลักในการชี้วัดผลของการดำเนินการธุรกิจ และสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จมากน้อยเพีย

จัดโดย สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2