Storytelling for sales pitching to close more deals

20 ตุลาคม 2565

Storytelling for sales pitching to close more deals
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการใช้ Storytelling เพื่อการนำเสนอขาย
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00น. (ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

"สร้างสรรค์ Content การขายอันทรงพลัง เพื่อปิดการขายได้ง่ายขึ้น"

 

หลักการและเหตุผล

รู้จัก เข้าใจ และประยุกต์ใช้กลยุทธ์การทำ Storytelling และการสร้างสรรค์ Content การขายอันทรงพลังเพื่อให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ทั้งสินค้า องค์กร และตัวผู้ขายเองมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในใจของลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการขายยุคนี้ ยุคที่การเล่าเรื่อง (Storytelling) กลายเป็นส่วนสำคัญกับลูกค้า ทั้ง B2และ B2ที่ไม่ได้ใช้เฉพาะราคาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อแต่เพียงอย่างเดียว

 

Key Contents

หลักการวิเคราะห์และชี้ชัดให้ได้ว่าลูกค้าของเราและองค์กรคือใคร? พวกเขาเป็นอย่างไร?ต้องการอะไร?

หลักการค้นหา "Pain Points" (ปัญหา) ของลูกค้าที่สินค้าหรือองค์กรคู่แข่งยังไม่มี หรือไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้

รู้และเข้าใจเหตุผลว่า "ทำไม" สินค้าของเราจึงเป็นคำตอบที่น่าสนใจกว่าสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้

หลักการใช้Storytelling (การเล่าเรื่อง) มาช่วยในการเสนอขาย ประกอบการนำเสนอไอเดียของ "เรื่องเล่า" ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและสนใจสินค้าของเราได้ง่ายขึ้น
รู้และเข้าใจ "กลยุทธ์" และ "เทคนิค" ในการใช้Storytelling (การเล่าเรื่อง) ว่าควรเล่าเรื่องแบบไหน?ลำดับประเด็นอย่างไร? ถึงจะโดนใจลูกค้า ได้เปรียบคู่แข่ง และช่วยปิดการขายได้ง่ายขึ้น (ยกตัวอย่างการเล่าเรื่องให้โดนใจลูกค้า พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)

Workshop:สร้างสรรค์ "เรื่องเล่า" และ "เล่าเรื่อง" ให้โดนใจลูกค้าเพื่อช่วยปิดการขายได้ง่ายขึ้น

ตอกย้ำหลักการลำดับประเด็นในการเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าวใจ

 

Key Benefits

1. เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอขายผ่านการเล่าเรื่อง ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และนำไปสู่การปิดการขายให้เหนือคู่แข่งได้ง่ายขึ้น

2. สามารถสร้างหรือเลือกเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ ช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพและเข้าใจในสิ่งที่นำเสนอได้ง่ายขึ้น

3. เลือกใช้กลยุทธ์และเทคนิคการเล่าเรื่องได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าสนใจ และสัมผัสได้ถึงมูลค่าเพิ่มที่สินค้าหรือองค์กรของเรามีเหนือกว่าคู่แข่งหลังจบการนำเสนอ

4. สามารถนำไปฝึกฝนและประยุกต์ใช้ในการเสนอขายในชีวิตการทำงานจริงได้

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: https://sbdc.co.th/public-training-calendar/759/storytelling-for-sales-pitching-to-close-more-deals/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักขาย นักการตลาด ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

อ.ปริญญา ชุมรุม
นักวิชาการอิสระและที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์, การสื่อสารการตลาด และการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ
อาจารย์พิเศษด้านการตลาด การสื่อสารการตลาด การเล่าเรื่อง และการนำเสนอผลงานธุรกิจให้กับองค์กรและมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Online Virtual Class Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4241 ครั้ง