Service mind ยกระดับการบริการ ให้เหนือชั้น

22 มิถุนายน 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการและแนวทางในการให้บริการสำหรับพนักงานปฏิบัติการในโรงแรม 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศ 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าและการตอบสนองที่ตรงใจ 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย


หัวข้อการบรรยาย

1)เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ 

2)ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ 

3)การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ 

4)ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ 

5) Workshopลองวิเคราะห์ข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบเรื่องรูปแบบการบริการ 

6)กฎการบริการด้วยใจ 

7)ทำไมต้องมีจิตบริการที่เข้าถึงลูกค้า ถึงจะบริการได้ดี 

8)ทดสอบจิตบริการขั้นต้น 

9)วิธีการสร้างจิตบริการให้เข้าถึงลูกค้า 

10)ระดับการบริการสร้างได้ด้วยLife Balance 

11) Role Playการบริการลูกค้าด้วยจิตบริการ 

12) Beyond Customer Service (BCS) 

13) Service mindไปสู่Service Acting 

14)การคาดการณ์ที่เหนือกว่าตอบโจทย์ได้ตรงใจ 

15) Role Playเหตุการณ์เพื่อจับจังหวะใช้Service Acting 

16)กลยุทธ์ที่แตกต่างด้วยบริการที่แข็งแกร่ง 

17)การประสานรอยต่อในการบริการให้แข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก 

18)การสร้างความพร้อมด้วยการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

 

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุลสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 มิถุนายน 2561 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 459 ครั้ง