Sales Supervisor & Area Manager สุดยอดผู้บริหารทีมขาย

18 กรกฎาคม 2561


ในการจัดจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าในรูปแบบของการขายตรงหรืออื่นๆ ผู้บริหารทีมขาย ได้แก่Sales SupervisorและArea Managerทุกคน เป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันให้เกิดยอดขายของบริษัท โดยผ่านผลงานของทีมขาย ปัญหาที่ผู้บริหารทีมขายส่วนใหญ่มักประสบ ได้แก่ การขาดความเข้าใจถึงภาระรับผิดชอบในการเป็นผู้นำทีม ขาดความรู้และทักษะในการสอนงาน และปกครองทีมขาย ตลอดจนความรู้ และทักษะในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมงาน การควบคุมทีมขายและงานในหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ สิ่งที่เป็นเช่นนั้น มักจะเกิดขึ้นเพราะผู้บริหารงานขายส่วนใหญ่ มักมองถึงผลประโยชน์ในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว ขาดเป้าหมายและแนวคิดในการสร้างอนาคต ในระยะยาวให้แก่ตนเองและบริษัท หรือไม่ก็มีทัศนคติที่ผิดๆ ในการทำงานในตำแหน่งของ"หัวหน้าทีมขายหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ Sales SupervisorและArea Managerได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการสร้างและพัฒนาทีมขาย รวมถึงทักษะและจิตวิทยาในการบริหารพนักงานขาย เพื่อให้สร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าให้ยั่งยืน เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ ของการจัดอบรมครั้งนี้

1.เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องของผู้บริหารทีมขาย
2.
เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคการเป็นผู้บริหารทีมขายที่มีประสิทธิภาพ
3.
เพื่อเรียนรู้การสร้างและพัฒนาทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย


หัวข้อการบรรยายและ Workshop
1.บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารงานขายความหมายของ"การจัดการ
   •งานและภาระหน้าที่ของผู้บริหารงานขาย 
   •ความแตกต่างระหว่างงานขายกับงานบริหาร 
   •คุณสมบัติของผู้บริหารงานขาย 
   •ทักษะการเป็นผู้บริหารงานขายที่ดี


2.เทคนิคและจิตวิทยาในการปกครองพนักงานขาย
   •ชีวิตของพนักงานขาย ที่ผู้บริหารงานขายต้องเข้าใจ 
   •คุณสมบัติพิเศษของพนักงานขายที่ผู้บริหารงานขายต้องเรียนรู้ 
   •คุณสมบัติของผู้มีแววจะเป็นพนักงานขายได้ดี 
   •ปัจจัยที่ต้องคัดออกในการคัดเลือกพนักงานขาย 
   •การจัดการกับพนักงานขายที่มีปัญหา
   •เทคนิคการให้คำปรึกษาหารือแก่พนักงานที่มีปัญหา 
   •การพัฒนาทัศนคติทางบวกให้แก่พนักงานขาย
3.เทคนิคการสอนงานและมอบหมายงานที่ดี


4.การบริหารทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย    
   •การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลเป็นแผนการทำงาน โดยSWOT ANALYSIS
   •การติดตามงานพนักงานขายในพื้นที่
   •การประชุมทีมขาย
   •การใช้CONTEST เพื่อผลักดันยอดขาย


5.การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
6.สรุป คำถามและคำตอบ


§ อัตราค่าลงทะเบียน

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรมสัมมนา/ท่าน

ราคาก่อนVAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

กรณีชำระเงินหน้างาน

4,000

280

(120)

4,160

Early Birdจ่ายก่อนลดพิเศษ

3,600

252

(108)

3,744

ทุกหลักสูตร "มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น


วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1         ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

1.2         ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา109เลขที่ 029-7110496

ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามีมาที่ptstraining4@gmail.com

พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

1.2         ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น(Professional Training Solution Ltd, Partnership)

 


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel 02-1753330,086-6183752 

Fax.  02-9030080ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงาน หัวหน้าทีมขาย ผู้บริหารงานขาย Sales Manager ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมในเขตกรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 กรกฎาคม 2561 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Ptstraining
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 บาท/Early Bird (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 296 ครั้ง