Sales Mindset ทักษะการคิดเพื่อปั้นยอดขายให้ได้เป้า

16 มิถุนายน 2563

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  


เวลา  08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
        09.00 - 16.00 น. เริ่มเนื้อหาการเรียนรู้

+ Mindset, SkillsetและToolset

+ บทบาทของ Mindsetต่อความสำเร็จทางธุรกิจFixed Mindsetและ Growth Mindset

แบบทดสอบ: ทดสอบGrowth Mindsetและความคิดเชิงบวก    

+ วิธีการสร้างGrowth Mindsetให้กับทีมงาน

+ ขบวนการทำงานของจิตใจ - ห่วงโซ่TFA ,ห่วงโซ่BFTA

+ ลักษณะของการเป็นผู้นำทีมการขาย/การตลาดเชิงรุก

+ ความเป็นผู้นำของนักขายและปฏิสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำ

+ การยึดเหนี่ยวทีมเสือของบริษัท และWorkshopการจัดการกับลูกน้องที่มีปัญหา

+ การกำหนดเป้าหมาย และ การสร้างความมั่นใจกับทีมงาน

Workshop :การตรวจสอบEQและIQทางการขายของทีมขายของท่าน

+ การสร้างAQและEQให้ทีมการขายและการตลาดของท่าน

+ เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า

+การบริหารลูกค้าในช่วงวิกฤติและการหลีกเลี่ยงการตัดราคา

+ กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าในมือ

+ เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า

+ การบริหารลูกค้าในช่วงวิกฤติและการหลีกเลี่ยงการตัดราคา

+ กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าในมือ และWorkshop : 20/80 +90/10

+ การเพิ่มสถิติการขาย

+ แนวทางการขายในยุค 4.0 และตัวชี้วัดความสำเร็จ

+ เทคนิคการทำให้พนักงานแสดงผลงานมากที่สุด

+ แนวทางวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม

+ หลักการว่ากล่าวและตักเตือนพนักงานเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการทำงาน


 

 --------------------------------------------------------------

 

หลักสูตรนี้...ดำเนินการสัมมนาแบบ ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง

เน้นการทำWorkshopและใช้VDOประกอบการสัมมนา 6 ชั่วโมง

 


กลุ่มเป้าหมาย :

เจ้าของธุรกิจขนาดSME

หัวหน้า/พนักงานการตลาด

หัวหน้า/พนักงานขาย                           

พนักงานบริการลูกค้า


ค่าบริการอบรม : 5,500.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5,885.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 5,720.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 500.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 5,000.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ [email protected] (ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : => คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 หรือที่อีเมล์ [email protected] ไลน์ไอดี : ptccontact ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

ค่าบริการอบรม :  5,500.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5,885.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 5,720.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 500.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 5,500.-บาท!!!


วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
- ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน


สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์[email protected]
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์[email protected]   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่http://www.ptc.in.th


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าของธุรกิจขนาดSME หัวหน้า/พนักงานการตลาด หัวหน้า/พนักงานขาย พนักงานบริการลูกค้า

วิทยากร

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

กูรูด้านการขายและการตลาดผู้มีประสบการณ์จริงในการบริหารด้านการขายและการตลาดกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกอดีตผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่ดูแลงานขายขององค์กรชั้นนำเช่น  Lucky Star International โอสถสภา, โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์, ทีโอเอ, พร๊อคเตอร์   แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี), เป็ปซี่โคล่า(Pepsi-Cola) อินเตอร์เนชั่นแนล และเนสท์เล่ เป็นต้น ผู้อำนวยการสถาบัน  Vichai Sales Academy วิทยากร IN-HOUSE และที่ปรึกษา องค์กรรัฐ วิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทจำกัดและมหาชน วิทยากรพิเศษรายการชั่วโมงนักบริหาร  สถานีวิทยุจุฬาฯ  ผู้แปล เรียบเรียงและเขียนบทความด้านการบริหาร การขายและการตลาดอีกมากมาย...   50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0 เป็นต้น  ■ การจัดการปัญหาด้านการขาย  ■ 7 Effective Selling Skills  ■ ทักษะการออกบูทขายอย่างสร้างสรรค์  ■ พัฒนามุมมองการขายและบริการ'  ■ กลยุทธ์การหาและบริหารลูกค้าใหม่  ■ การพัฒนาระบบงานขายเชิงกลยุทธ์  ■ เทคนิคการขายสำหรับนักขายที่ปรึกษา  และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมายสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 มิถุนายน 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0896776047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2694 ครั้ง