Public Training : เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพ สำหรับทุกองค์กร

14 ธันวาคม 2565

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ผู้บริหารในทุกองค์กร มักจะต้องคอยดูแลทั้งบุคลากรและองค์กร หากองค์กรไหนมีผู้บริหารเก่งๆ และสามารถหาผู้ช่วยที่สามารถดูแลทั้งพนักงานและบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่นก็จะช่วยให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างมาก

 

เป็นที่น่าเสียดาย ที่ปัจจุบันนี้ สถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่ค่อยเปิดสอนสาขาวิชาด้านเลขานุการโดยตรงเหมือนสมัยก่อนนี้แล้ว หรือที่มีอยู่ก็นับว่าน้อยมาก หรือเป็นเพียงแค่อบรมหลักสูตรระยะสั้นๆ ทำให้หลายๆ องค์กรได้เลขานุการที่ขาดประสบการณ์และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของอาชีพนี้โดยตรง จึงทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

 

ดังนั้น การเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจภาพรวมและสิ่งสำคัญในหน้าที่ของเลขานุการ จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง จะช่วยประหยัดเวลาและช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพขององค์การได้อย่างเต็มที่มากขึ้นได้

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจหน้าที่ที่จำเป็นของเลขานุการมือใหม่

2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานทางด้านงานเลขานุการได้ดีมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดประสบการณ์ในการทำงานตรงในด้านนี้มาก่อน

4. เพื่อช่วยลดภาระหน้าที่ของผู้บริหารให้น้อยลงแต่ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจดรายงานการประชุมที่เป็นมาตรฐานทั่วไปในทุกองค์กร

6. เพื่อทำความเข้าใจหน้าที่ของเลขานุการสำหรับองค์กรต่างชาติที่ต่างจากองค์กรไทย

 

หัวข้อการฝึกอบรม

1. เทคนิคสำคัญสำหรับการเป็นเลขาที่ต้องการประสบความสำเร็จ

2.คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับอาชีพเลขานุการ

3.ข้อควรรู้สำคัญสำหรับเลขาฯ มือใหม่

4.เลขาฯ ประเภทไหนที่เจ้านายไม่ปลื้ม พร้อมข้อห้ามสำคัญที่เลขาต้องรู้

5.4 หน้าที่หลักของเลขาฯ ที่ทุกองค์กรต้องมี

6.บันทึกการประชุมสำคัญอย่างไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร

7.การจดMinutes (รายงานการประชุม) สำหรับงานด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

8.เทคนิคพิเศษสำหรับการติดตามงานหลังการประชุม

9.หน้าที่ของเลขาในองค์การต่างชาติกับองค์กรไทยต่างกันอย่างไร

10. หน้าที่ที่ต่างกันของเลขาสำหรับองค์กรกับผู้ช่วยส่วนตัว

11. หน้าที่และภารกิจลับของผู้ช่วยผู้บริหารที่ไม่ต้องสั่งเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เลขาควรปฏิบัติ   

 

วิธีการฝึกอบรม

ทำความเข้าใจจากเนื้อหาในตำราที่เตรียมมา และจากประสบการณ์ตรงของผู้ให้การอบรมที่มีประสบการณ์มายาวนานในองค์การต่างประเทศ

 

อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์

 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย 26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ7,800 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ7,000 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ6,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ5,800 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 ธันวาคม 2565 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 106 ครั้ง