Public Training : เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

24 มีนาคม 2565

ที่มาของหลักสูตร

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้างCustomer Valueขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการเสนอขายสินค้าและบริการ เทคนิคในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ตามมาด้วยเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งขัน และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการปิดการขายที่สร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆ

ก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

-  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

-  เทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อโต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ

- เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำ

 

หัวข้อการสัมมนา

Module1 :Sales Attitude, Concept & Process

-  ความหมายและความเข้าใจในความสำคัญของงานขาย

Workshop :ปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย

- แนวคิด และทัศนคติที่ดี ถูกต้อง ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกัน

- กฎเหล็ก : ข้อห้ามของนักขายที่ไม่ควรทำ

- เจาะลึกเทคนิคการขายแบบB2B & B2C

-  ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าและบริการจากเราเท่านั้น

-  คุณสมบัติพนักงานขายมืออาชีพแบบTop Sales

Module2 :Sales Smart, Analysis & Planning

- บุคลิกภาพ การวางตัว และการสร้างมาด

(การแต่งกาย,การดูแลตนเอง,ท่วงท่าอิริยาบถ,มารยาท)

-  ลูกค้าของเราคือใครและบทบาทที่แตกต่างในการขาย

-  กระบวนการค้นหาลูกค้าที่มีบทบาทในการตัดสินใจซื้อ

- การวิเคราะห์ลูกค้า และค้นหาความต้องการที่แท้จริง

Practice :วิเคราะห์ลูกค้า และคำถามเชิงลึก

-  เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน

Module3 :Sales Presentation & Consult

-  เทคนิคการนำเสนออย่างโดนใจลูกค้า

-  การปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย

- การวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนช่องทางการขายใหม่ให้ทันสมัย

(Online Marketing, Product Page & Page Review)

-  เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน

Workshop :ค้นหาข้อได้เปรียบ (Advantage)

- เสนอขายสินค้าอย่างไรเมื่อ "สินค้ามีจุดอ่อน"

- ที่ปรึกษาการขาย :Sales Consult

Module4 :Sales Resolution, Closing & Evaluation

-  การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขาย

- เทคนิคการปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และแนบเนียน

- การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย

-  การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย

-  เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในงานขายอย่างมืออาชีพ

Workshop :แก้ไขปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอด ขาย

 

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม 

- การบรรยาย การระดมความคิดเห็น การทำแบบฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในหน่วยงานของผู้เข้าฝึกอบรม และข้อสรุปการแก้ไขปัญหาทางการขายจากบริบทเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย และนำมาทำWorkshop

 

ผู้เข้าฝึกอบรม  พนักงานขายทุกระดับรวมทั้งพนักงานขายใหม่

 

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 มีนาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1601 ครั้ง