Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ 22 ก.พ.64 อ.สุพจน์

30 พฤศจิกายน 542


Public Trainingเปิดรับสมัคร ยืนยัน การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ22 ก.พ.64 อ.สุพจน์

**โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

 

หลักการและเหตุผล

          ความสำเร็จในการขายของพนักงานขาย นอกจากความสามารถในการขายแล้ว การวางแผนการขายถือเป็นส่วนสำคัญอันดับต้นของการขายที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้ายอดขายของพนักงานขาย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการเข้าพบลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการขาย และโปรโมชั่น ยิ่งในปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันรุนแรง การวางแผนที่รอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะแผนกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของบริษัท จำเป็นอย่างย

สถานที่อบรม (VENUE)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 พฤศจิกายน 542

จัดโดย


เบอร์ติดต่อ :

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 79 ครั้ง