Online by zoom : หลักสูตร “เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ

12 สิงหาคม 2564


วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการขายได้

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการโค้ชทีมงานฝ่ายขาย

3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจวิธีการโค้ชด้วยทฤษฎีการขายKASH

4. ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการโค้ชแบบการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับพนักงานขายได้

5. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการโค้ชทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจได้

6. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการโค้ชขั้นตอนการขายโดยใช้บทการขาย และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี

7. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการโค้ชการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.          คลินิกผู้บริหารฝ่ายขาย ค้นหาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการขาย

2.           การโค้ชทีมงานฝ่ายขาย ทำอย่างไร?

3.          การโค้ชทีมงานฝ่ายขายด้วยทฤษฎีการขาย KASH

4.          การโค้ช ความคิด และทัศนคติ (A : Attitude)ให้ทีมงานฝ่ายขาย

5.          การโค้ชหลักการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ (K : Knowledge)ให้กับทีมงานฝ่ายขาย

6.           การโค้ชวิธีการฝึกฝนทักษะการขาย (S : Skill)และการตอบข้อโต้แย้งให้กับทีมงานฝ่ายขาย

7.          การโค้ชวิธีการบริหารเป้าหมาย (H : Habit)อย่างเป็นระบบ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?  ผู้จัดการทีมขาย ผู้จัดการเขตขาย,หัวหน้าทีมขาย, Team Leader


สถานที่อบรม (VENUE)

เรียนออนไลน์ ผ่าน program zoom สามารถสัมมนาที่ทำงานหรือที่บ้านได้

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 สิงหาคม 2564 13.00-16.00

จัดโดย

Hrdzenter
เบอร์ติดต่อ : 090-645-0992, 089-606-0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 72 ครั้ง