Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร พลังแห่งการคิดบวก (The Power of Positive Thinking) 3 ชั่วโมง (09.0

22 มกราคม 2565


Online Zoomเปิดรับสมัคร หลักสูตร พลังแห่งการคิดบวก (The Power of Positive Thinking) 3ชั่วโมง (09.00-12.00)อบรม22 ม.ค.65

โดย อ.อนุภาพ พันชำนาญ

 

สามารถจัดได้2รูปเเบบOnline Zoom/ONSITE

ราคาที่1รูปเเบบ ออนไลน์ ผ่านโปรเเกรมzoom

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

 • สมัครเข้าอบรม3ท่าน ท่านละ1,300บาท /คน เข้าอบรมได้4ท่าน

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2)ไฟล์PDF การสอน

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง0988209929 คุณกุ้ง

 

หลักการและเหตุผล :

                การสร้างทัศนคติเชิงบวกเป็นเรื่องยาก แต่การทำให้แนวคิดนั้นอยู่กับเราไปนาน ๆ เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า ไม่ใช่เพราะว่าการคิดบวกเป็นสิ่งที่แกล้งทำขึ้นมา แต่เป็นเพราะว่าบางครั้งบางคราว เราไม่อาจจะที่จะคิดบวกได้ เพราะเรากำลังอยู่ในภาวะที่เครียด และกดดันทางอารมณ์จนเกินไป ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะคิดบวกได้ตลอดเวลา

          การเป็นคนคิดบวกทำให้สุขภาพจิตของเราดี มองโลกทั้งใบสดใส และมีแสงสว่าง แนวคิดนี้ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเท่านั้น แต่มีความสำคัญกับการทำงานด้วยเช่นกัน การทำงานที่รวมเข้ากับความคิดเชิงบวก จะช่วยให้คนทำงานก้าวผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดาย จนบางครั้ง เราจะรู้สึกว่าปัญหาต่าง ๆ อยู่กับเราไม่นาน เดี๋ยวมันก็จะหายไป นั่นเป็นเพราะเรามีทัศนคติเชิงบวกนั้นเอง

          อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการรักษาความคิดเชิงบวกให้อยู่กับเรานาน ๆ นั้นเป็นเรื่องยาก ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งเราก็มีทัศนคติเชิงลบแทรกเข้ามาในจิตใจบ้าง เพราะเป็นเรื่องที่คิดได้ง่ายกว่า แต่นั่นย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดี แต่ใครจะคิดแต่เรื่องดี ๆ และเป็นไปในเชิงบวกได้ตลอดเวลา แต่เชื่อเถอะว่าถ้ามันเป็นไปเองตามธรรมชาติไม่ได้ เราก็สามารถบังคับให้มันเป็นไปได้ การได้เข้าอบรมเรื่องการคิดบวกนั้น จะช่วยให้เราเป็นคนคิดบวกได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย และมีความสุขในการทำงานอยู่เสมอ

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า คนเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกัน การ คิดบวกนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนี้ได้ดี
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การมีทัศนคติเชิงบวก
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างความแข็งแกร่งทางความคิด ด้วยการคิดบวก เพื่อรับมือกับอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามา
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ คุณค่าของการมีการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ คุณค่าของการคิดบวกอย่างเป็นระบบ
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เทคนิคการพัฒนาการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์
 7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์

 

ภาพรวมของการคิด

กระบวนการคิด (Thinking Process)

ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking)

ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box)

ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

หัวข้อการอบรม

 1. ผลลัพธ์จากการคิดเชิงบวก
 2. การสร้างทัศนคติเชิงบวก
 3. บริบทของทัศนคติเชิงบวก
 4. ลักษณะการคิดบวก
 5. การฝึกทัศนคติเชิงบวก
 6. นิสัยที่ทำให้เป็นคนมีทัศนคติลบ
 7. เหตุแห่งการทำลายสัมพันธภาพ
 8. กราฟอารมณ์กับเหตุผล
 9. ทำไมต้องPositive Thinkingก่อนCreative Thinking
 10. มองโลกให้บวก (Hard Optimism)
 11. การสร้างความแข็งแกร่งทางความคิดเชิงจิตวิทยา
 12. พัฒนาวิธีการอธิบายสภาพแวดล้อมของคนมองโลกแง่ดี
 13. การมองเหตุการณ์ในด้านบวกของคนมองแง่ดี
 14. กำจัดแนวคิดและวิธีการตีความแบบคนมองแง่ลบ
 15. การมองเหตุการณ์ในด้านบวกของคนมองแง่ร้าย
 16. หลักแนวคิดที่มีพื้นฐานจากการคิดบวก

 

ประโยชน์ที่ไดรับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า คนเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกัน การ คิดบวกนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนี้ได้ดี
 2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การมีทัศนคติเชิงบวก
 3. ผู้เข้าอบรมได้สร้างความแข็งแกร่งทางความคิด ด้วยการคิดบวก เพื่อรับมือกับอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามา
 4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ คุณค่าของการมีการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์
 5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ คุณค่าของการคิดบวกอย่างเป็นระบบ
 6. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เทคนิคการพัฒนาการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์
 7. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์

 

 

 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                                  30 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshop                 70%

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 มกราคม 2565 09.00-12.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3340 ครั้ง