Online Zoom คอร์สสอนเจาะลึกเอกสารพื้นฐานของบริษัท DBD สรรพากร และ ประกันสังคม (อบรม 28 พ.ค 2565)

28 พฤษภาคม 2565

-หากคุณเคยโดนขอเอกสารบริษัทมากมาย และไม่รู้ว่ามันคืออะไร

-หากคุณเคยทำเอกสารบริษัทหาย แล้วไม่รู้ว่าต้องไปขอใหม่ที่ไหน

จุดประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาจบใหม่,พนักงานใหม่ หรือผู้ที่ต้องการดำเนินธุรกิจ มีความรู้และเข้าใจเอกสารพื้นฐานของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ หรือ สามารถนำเอกสารไปใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างถ่องแท้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

-สามารถจัดเอกสารได้โดยใช้ความเข้าใจ ประหยัดเวลาในการอธิบายงาน และได้งานที่รวดเร็วขึ้น

-สามารถนำไปต่อยอดใช้กับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เตรียมเอกสารจัดทำวีซ่า และ ใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ

-มีความเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ราชการถึงเอกสารบริษัท

หัวข้อการอบรม

-อธิบายความหมายของคำว่า"นิติบุคคล" และความแตกต่างของนิติบุคคลในประเทศไทย

-อธิบายความหมายของ"DBD,สรรพากร และประกันสังคม"

-อธิบายเอกสารพื้นฐานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับDBD,สรรพากร และประกันสังคม(ผู้เรียนสามารถนำเอกสารของบริษัทที่ใช้อยู่จริงมาให้อธิบายได้ โดยผู้สอนจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ ไม่นำไปเผยแผ่ที่ไหน หากไม่ได้รับอนุญาต)

-อธิบายหัวข้อเคสตัวอย่างที่จำเป็นต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับหน่วยงานราชการขั้นพื้นฐาน เช่น ยื่นเปลี่ยนแปลงกับDBD,สรรพากร และประกันสังคม

-ถาม-ตอบ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถเลือกเรียนแบบออนไลน์ หรือ นัดสถานที่ในการสอนได้(สถานที่แล้วแต่ตกลง)

สอนตั้งแต่ยังไม่รู้จักเอกสาร จนสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

วิทยากร

วิทยากร จิตราวดี เงินเจริญกุล 

จบการศึกษา ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ2คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ปริญญาโทMBAมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน พนักงานฝ่ายที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้ต่างชาติ2ปี ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้จัดการฝ่ายประสานงานด้านธุรกิจ10กว่าปี จึงมีประสบการณ์ในการวางแผนและแก้ปัญหาเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ หรือการจดทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ มาทั้งสิ้นกว่า12ปี


สถานที่อบรม (VENUE)

Online Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 พฤษภาคม 2565 8.00 - 12.00 น.

จัดโดย

JNK Consulting 2022
เบอร์ติดต่อ : 0628799261

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1,500 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 490 ครั้ง