OKRs (Objective Key Results) เทคนิคการสร้างผลลัพธ์งานให้เป็นเลิศ ด้วย OKRs

07 - 08 พฤศจิกายน 2566

OKRs Certification Course 2 days (**ไม่ใช่แค่ฝึกอบรมแค่รู้ว่าคืออะไร แต่คอร์สจะทำให้คุณเข้าใจ ชัดเจนและทำได้จริง เรียนรู้จากวิทยากร Certified OKR สายตรงแบบ Original ต้นฉบับ)

-----------------------------------------------------------------

เปลี่ยนวิธีการทำงาน วัฒนธรรมองค์กรเพื่อตอบรับกับยุคดิจิทัล

• จบปัญหาทำงาน WFH ที่ไม่เกิดผลงาน มีวิธีการใหม่แม้จะทำงานที่ไหนก็ได้

• ความสมดุลและความเหมาะสมของกลยุทธและวิธีการทำงานกับยุคสมัย การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พนักงานทำงานสนุก ท้าทาย ทำงานเป็นทีมและ มีความสุข ฯลฯ


ผลลัพธ์เมื่อผ่านการฝึกอบรมคุณจะสามารถใช้ OKRs Framework :

1. สร้างความชัดเจนกับ OKRs และเข้าใจวิธีการ แนวคิดการให้ความสำคัญกับสิ่งสำคัญต่อผลลัพธ์ในเป้าหมาย

2. ปรับแต่ง เขียน สร้าง ออกแบบ OKRs ได้อย่างอย่างครบถ้วนตรงตามองค์ประกอบ นำ OKRs ไปใช้ในองค์กรได้

3. เข้าใจแนวคิดเชิงกลยุทธ์และนำไปสู่การสร้างแผนปฏิบัติงาน (Execution Plan)

4. ทำให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบมีวินัย มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบ ทั้งการติดตาม (Track) และวัดผล (Measure)

5. ทำให้การสร้าง OKRs ของคุณในองค์กร สมบูรณ์แบบมากที่สุด ด้วยเทคนิค The Superpower-FACTS


WHAT YOU WILL LEARN

 ทำความเข้าใจ แนวคิด นิยาม องค์ประกอบ โครงสร้าง หลักการ วิธีการ ออกแบบ เขียน สร้าง Objectives and Key Results (OKRs) และ Goal Setting ของ John Doerr (Introduction-Implementation ในองค์กรหรือทีมของคุณ แบบ Step by Step)

 สร้างความเข้าใจในความสำคัญและความชัดเจนในกลยุทธ์ขององค์กร, ธุรกิจ, เป้าหมาย ตามหลัก FACTS นำไปสู่แผนปฏิบัติการสร้างผลลัพธ์ OKRs Cycle, Execution, Measurement and Report.

 เรียนรู้เทคนิคการปรับแต่ง (Refining) การทบทวน เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงวิธีการตามหลัก CFRs, Assessment & Reflection และการคิดริเริ่มวิธีการสร้างผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 เรียนรู้บทบาทหน้าที่ OKRs Owner และเทคนิคผู้นำ OKRs ไปใช้จริงในองค์กร.


***Trick! สำหรับการประยุกต์ใช้ OKR กับการสร้างระบบการประเมินผลงาน


???? ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน ระหว่าง 09.00 น. – 16.00 น. มีทำ Workshop (ฝึกปฏิบัติ) Step by Step และทำแบบทดสอบ 30 ข้อ

**มีใบรับรองออกให้เป็น OKRs Certification (OKRC™) ขอรายละเอียดเพิ่มและ

สำรองที่นั่งที่ [email protected] หรือโทร 0944565756 www.ldthai.com 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่กำลังหาเครื่องมือบริหารผลงานทีมระหว่าง Work From Home หรือในองค์กร, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้ที่สนใจทั่วไป หรือ ผู้ที่ต้องการวิธีสร้างผลลัพธ์งานให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่ 

วิทยากร ที่ปรึกษา

ICAgile Certified Professional-Agile Coach(ICP-ACC)-Agile Team Facilitation(ICP-ATF), Certified Scrum Professional®-ScrumMaster, SCRUM Coach (SCAC), OKR Coach (Certified OKRs-Leadership & Goal Setting), HR & Business Operation Consultant

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ MRT/BTS

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

07 - 08 พฤศจิกายน 2566 09.00 น. - 16.00 น.

จัดโดย

Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

15000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 276 ครั้ง