New Normal Purchasing"ความท้าทายของงานจัดซื้อ หลังโควิด-19 และ การลดต้นทุนด้วยการวางแผน และควบคุมการ

27 พฤศจิกายน 2563

   เป็นการบรรยายจากวิทยากรนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่จะมาถ่ายทอดความรู้กันอย่างเต็มที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแอบแฝง มีการให้บริการอาหารว่าง เช้า-บ่าย พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าฟังสัมมนาทุกท่าน 2หัวข้อสัมมนาที่เสริมสร้างความรู้ให้กับท่าน เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กร

"New Normal Purchasing"ความท้าทายของงานจัดซื้อ หลังโควิด-19"

โดย อ.อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ (นายกสมาคมจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย)

-ผลกระทบจากการเกิดโควิด-19

-วีธีบริหารงานจัดซื้อในช่วงโควิด-19

กลยุทธ์งานจัดซื้อ หลังโควิด-19

-การักษาควมสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

"การลดต้นทุนด้วยการวางแผน และควบคุมการผลิตตลิดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อปรับตัว หลังโควิด-19"

โดย อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมLean Productionกระทรวงอุตสาหกรรม

-การดำเนินงานและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

-วางแผนและควบคุมการผลิตให้งานผลิตไหลลื่นอย่างรวดเร็ว

-การปรับปรุงให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วขึ้น คุณภาพดีขึ้น ของเสียน้อยลงโดยที่มีต้นทุนที่น้อยลงเช่นกัน

-ระบการจัดการคลังสินค้า โดยไม่ต้องมีสต๊อกเก็บจำนวนมากคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เหมาะสำหรับ ผู้จัดการโรงงาน แผนกจัดซื้อ และฝ่ายผลิต (ในเขตบริเวณ จ.อยุธยา)

วิทยากร

ภาคเช้า : "New Normal Purchasing"ความท้าทายของงานจัดซื้อ หลังโควิด-19  โดย อ.อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ (นายกสมาคมจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย)


ภาคบ่าย : "การลดต้นทุนด้วยการวางแผน และควบคุมการผลิตตลิดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อปรับตัว หลังโควิด-19" โดย อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม Lean Production กระทรวงอุตสาหกรรม
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท (จังหวัดอยุธยา)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 พฤศจิกายน 2563 08.30 - 16.30

จัดโดย

บจก. พีเอ็มพี แมนเนจเม้นท์
เบอร์ติดต่อ : 0954971848

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 33 ครั้ง