Modern Trade: มาตรฐานและ วิธีการนำสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า

4 สิงหาคม 2563

"ท่านใดต้องการสร้างโอกาสทางรายได้ผ่านการจัดจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้า ขอแนะนำอยากพลาดกับการอบรมในครั้งนี้ ที่นี้ที่เดียว"


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักการตลาด ทีมงานขององค์กรธุรกิจผลิตสินค้า ที่มีความต้องการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านห้างสรรพสินค้า

วิทยากร

ดร.ปุญญภณเทพประสิทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พัฒนาการ18

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 สิงหาคม 2563 09.00 - 16.30

จัดโดย

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เบอร์ติดต่อ : 027173000 ต่อ 713

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 222 ครั้ง