Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 78

18 ธันวาคม 2564

การที่คนอื่นไม่ฟังเรา หรือไม่อยากคุยกับเรา แก้ไขได้โดย "ทักษะการฟังที่ดี" ของเราเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ:

ความสุข ที่ได้จาก

  • การที่เราเข้าใจเขาจริงๆ (earn trust) 
  • ความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง ให้เกียรติกัน (gain respect) 
  • การที่เขาอยากฟัง เวลาเราพูด (boost credibility)

ความสำเร็จ ที่ได้จาก

  • การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (earn trust) 
  • การทำงานเป็นทึมที่เข้มแข็ง (gain respect) 
  • ไอเดียใหม่ๆ ที่มีประโยชน์จริงๆ (boost credibility)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตั้งใจมาฝึกทักษะการฟังของตนเองจริงๆ

วิทยากร

คุณ ภฑิล สุทธิเชื้อชาติ (ณ้อย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในองค์กร และครอบครัว

Certified Trainer จากหลากหลายสถาบันระดับโลก

สถานที่อบรม (VENUE)

ห้องสมุด ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันกาศึกษาทางไกล - สำนักงาน กศน. (ตึกแรกขวามือของซอยที่จะเข้าไปยังท้องฟ้าจำลอง)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 ธันวาคม 2564 10:00-14:00น. (มีพักเบรค 10 นาที)

จัดโดย

Charisma Booster
เบอร์ติดต่อ : +66818424552

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 233 ครั้ง