Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 77

20 พฤศจิกายน 2564

การที่คนอื่นไม่ฟังเรา หรือไม่อยากคุยกับเรา แก้ไขได้โดย "ทักษะการฟังที่ดี" ของเราเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ:

ความสุข ที่ได้จาก

- การที่เราเข้าใจเขาจริงๆ (earn trust

- ความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง เพราะเราให้เกียรติเขา (gain respect

- การที่เขาอยากฟัง เวลาเราพูด (boost credibility


ความสำเร็จ ที่ได้จาก

- การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (earn trust

- การทำงานเป็นทึมที่เข้มแข็ง (gain respect

- ไอเดียใหม่ๆ ที่มีประโยชน์จริงๆ (boost credibility


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตั้งใจมาฝึกทักษะการฟังของตนเองจริงๆ กรุณานำปากกามาด้วยคนละ 1 ด้าม

วิทยากร

ภฑิล สุทธิเชื้อชาติ (ณ้อย)

Charisma Booster Expert

Business Competitive Advantage Advisor


สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องสมุด ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันกาศึกษาทางไกล - สำนักงาน กศน. (ตึกแรกขวามือของซอยที่จะเข้าไปยังท้องฟ้าจำลอง)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 พฤศจิกายน 2564 10:00-14:00น. (มีพักเบรค 10 นาที)

จัดโดย

Charisma Booster
เบอร์ติดต่อ : 081 842-4552

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 63 ครั้ง