Finding Selling Opportunity and Customer Acquisition & Retention

9 พฤศจิกายน 2565

Finding Selling Opportunity and Customer Acquisition & Retention
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการสร้างโอกาสในการขาย การรักษา และการขยายฐานลูกค้า


เรียนออนไลน์ผ่าน 
Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพุธที่ พฤศจิกายน 2565 เวลา09.00 - 16.00 น. (6ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

"เผยเคล็ดลับ เทคนิคเด็ดในการสร้างโอกาสทั้งการขาย

การรักษาฐานลูกค้า และการขยายฐานลูกค้า"

 

หลักการและเหตุผล     

       ทำอย่างไรจึงจะให้ลูกค้าเปิดใจรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราได้? ทำอย่างไรจึงจะให้นักขายขายสินค้าได้ตรงกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการ? ทำอย่างไรจึงจะขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง? และทำอย่างไรจึงจะนำเสนอสินค้าได้เหนือคู่แข่งขัน?นี่คือตัวอย่างของคำถามและปัญหาที่อยู่ในใจของนักขายหลาย ๆ ท่าน  ที่ทำให้นักขายหลายท่านไม่ประสบความสำเร็จในการขายสินค้าและบริการ  ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเสนอขาย  ทางสถาบันจึงทำการพัฒนาหลักสูตร "เทคนิคการสร้างโอกาสในการขาย  การรักษาและการขยายฐานลูกค้าขึ้น

       หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการให้นักขาย ผู้สนับสนุนงานขาย รวมถึงผู้บริหารงานขายได้เรียนทราบถึงเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการสร้างโอกาสในการขาย เทคนิคการขาย การรักษาฐานลูกค้า รวมถึงการขยายฐานลูกค้าให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้งยังทราบถึงคู่แข่งขันที่แท้จริงที่น่ากลัวของตนเอง  นอกจากนั้นยังทราบถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ปัจจุบันที่ใช้ในการเพิ่มยอดขายของสินค้าและบริการ โดยเนื้อหาการอบรมสัมมนาจะเน้นหนักในเรื่อง การนำความรู้จากการอบรมสัมมนา ไปประยุกต์ใช้มากกว่าเรียนรู้แต่เพียงภาคทฤษฎี

 

Key Contents

♟ การรักษาและขยายฐานลูกค้าสำคัญไฉน!! (Why customer retention & acquisition!!)
♟ กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการขายสินค้าและบริการ
♟ ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่สร้างยอดขาย
♟ เทคนิคในการนำเสนอของนักขายมืออาชีพ
♟ เทคนิคการพูดและใช้ภาษาเพื่อสร้างยอดขาย
♟ การอ่านสัญญาณในการซื้อของลูกค้า
♟ การเพิ่มสัดส่วนความสำเร็จในการขาย (Lead generation)
♟ เทคนิคการปิดการขาย
♟ กลยุทธ์การรักษาและขยายฐานลูกค้า
 Workshop "เทคนิคการเข้าหาลูกค้าใหม่และการรักษาฐานลูกค้า"
Workshop "นำเสนอขายสินค้าอย่างให้ได้ยอดขายและเหนือคู่แข่ง"
♟ ถาม - ตอบ

Key Benefits

  1. ทราบถึงเทคนิคในการเปิดใจลูกค้าก่อนการนำเสนอขายสินค้าและบริการ
  2. เรียนรู้ถึงเทคนิคในการระบุ และค้นหากลุ่มลูกเป้าหมายของสินค้าและบริการ
  3. เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขัน
  4. เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการต่อไป
  5. เทคนิคในการขยายฐานลูกค้าของสินค้าและบริการ
  6. สร้างความได้เปรียบและความสำเร็จในการเสนอขายสินค้าและบริการ

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/763/finding-selling-opportunity-and-customer-acquisition-amp-retention/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการ นักขาย นักการตลาด ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การบริหารทีมขาย การตลาด การเจรจาต่อรองทั้งธุรกิจค้าปลีกและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มามากกว่า 17 ปี

ประสบการณ์การทำงาน:
- ผู้จัดการเขตและผู้จัดการบัตรเครดิตเติมน้ำมัน บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)
- Project Leader บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
- ผู้ดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศสิงคโปรและฮ่องกง ฯลฯ
- ผู้เขียนหนังสือ พิชิตยอดขายขั้นเทพ, Being a Negotiator
สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Online Virtual Class Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4238 ครั้ง