Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques

21 กุมภาพันธ์ 2563

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรมMicrosoft Office Excelหรือที่เรียกกันว่า Microsoft ExcelหรือExcelซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheetที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ

      

จากประสบการณ์การสอนที่ผ่าน พบปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอาExcelไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะ "ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการใช้งานExcelทำให้ใช้งานExcelในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ" หรือพูดง่ายๆ ก็คือยังไม่มีความสนิทสนมกับExcelนั่นเอง

      

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานExcelสามารถนำเอาเครื่องมือใน Excelมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

·เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excelในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง 

·เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excelแบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที) 

·เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excelซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel 

·เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น 

·เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้ 

·เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 

·เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel 

·เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excelได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

·เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ PivotTableได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

·เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อมูล External Dataมาใช้บนExcelได้ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

·ผู้ที่เคยใช้งานExcelมาบ้างแต่ยังจับประเด็นเรื่องการประยุกต์ใช้ Excelยังไม่ได้ (ใช้มือทำงานมากกว่าใช้เครื่องมือ) 

·ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการใช้งานที่ถูกต้องและต้องการใช้งาน Excelแบบครอบคลุม (เหมือนตอกเสาเข็มเพื่อสร้างตึก) 

·ผู้ที่ใช้งานExcelอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ใช้งานExcelด้วยมือมากกว่าเครื่องมือ ทำให้ใช้เวลานานมากกว่าที่งานจะสำเร็จออกมา และต้องการเทคนิคการใช้งานExcelอย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้นแบบอัตโนมัติ 

·ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excelอย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้งานต่างๆ เช่น ป้อนข้อมูล,การจัดรูปแบบตาราง,การคำนวณด้วยสูตรฟังก์ชัน,รายละเอียดการจัดเรียงข้อมูล,รายละเอียดการกรองข้อมูล,รายละเอียดการสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ,รายละเอียดการสร้างกราฟในแบบต่างๆ เป็นต้น) 

·ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excelให้อยู่หมัด 

·ผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องทำรายเสนอผู้บริหาร ในเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis) 

·ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำรายงาน เพียงแค่ปลายเมาส์คลิก 

·ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้งาน PivotTableเพื่อทำรายงาน/วิเคราะห์ข้อมูล อย่างชาญฉลาด ง่ายและเร็ว แบบReal Time 

 

เนื้อหาการอบรมสัมมนา

1.ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญมากๆ 

· Excelมีแนวความคิดอย่างไร 

·ส่วนประกอบที่สำคัญของ Excel 

·เทคนิคการทำงานกับข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ตัวเลข วันที่ เวลา ข้อความ 

·เทคนิคการFormat Cells 

·เทคนิคการใช้Shortcut Keys 

2.แนวความคิดเกี่ยวกับ Excel Database 

·แนวความคิดเกี่ยวกับ Excel Database 

·วิธีการจัดการDatabaseในExcel 

·คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Database 

3.เทคนิคการใช้คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Database 

· Data Filterเครื่องมือสำหรับช่วยกรอง/เลือก/ดู/ค้นหา ข้อมูล 

· Remove Duplicateเครื่องมือช่วยลบข้อมูลที่ซ้ำ 

· Data Sortเครื่องมือสำหรับช่วยจัดเรียง/จัดกลุ่ม ข้อมูล 

· Data Group & Outlineเครื่องมือสำหรับช่วยดูข้อมูลเป็นกลุ่มๆ/สรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ 

·การสร้างกราฟ (Insert Chart)แบบด่วนๆ 

· at as Tableเครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ 

·เครื่องมือสำหรับช่วยทำ Dynamic Range 

· Data Text to umnsเครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆ คอลัมน์ 

· Fill Blanksเครื่องมือสำหรับช่วยเติมข้อมูลในเซลล์ว่างอย่างรวดเร็ว 

·เลือกข้อมูลเฉพาะที่มองเห็น 

4. Pivot Table & Pivot Chartเครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน &วิเคราะห์ข้อมูล แบบโต้ตอบได้ 

·แนวคิดการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล 

·แนวความคิดของPivotTable 

·ข้อมูลสำหรับการทำPivotTable 

·วิธีการสร้างPivotTable 

·แนะนำการวางLayoutเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ 

·แนะนำเครื่องมือของ PivotTable 

·การทำงานกับPivotChart 

5.เจาะลึกการใช้งานPivotTable 

·การปรับLayoutให้ได้ดั่งใจ 

·การปรับแต่งตารางPivotTableให้ได้ดั่งใจ 

·การใช้งานคำสั่งSubTotals 

·การใช้งานคำสั่งSort 

·การแสดงผลตัวเลขสรุปด้วยฟังก์ชัน SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN 

·การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอื่นๆ เช่น %of Totals, % of Row, % of umn 

·การGroupข้อมูลวันที่เป็นYear, Quarter, Month 

·การGroupข้อมูลตัวเลขเป็น ช่วงต่างต่างๆ 

·การทำรายงานPivotTableจากแหล่งข้อมูลภายนอก (Get External Data) 

6. Workshop & Tips & Tricks & Techniquesพร้อมตัวอย่างที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก

 

โรงแรมโกลด์ออร์คิด

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมากสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด ถ.วิภาวดีรังสิต

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 กุมภาพันธ์ 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283, 021912509

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 476 ครั้ง