Effective Purchasing Strategies and Process in Organization

16 ธันวาคม 2564

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Effective Purchasing Strategies and Process in Organization
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


เรียนรู้กลยุทธ์การวางแผนการจัดซื้ออย่างมืออาชีพ "

 

       ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing) ในองค์กร บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้สำหรับธุรกิจที่จะสามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายดำเนินการของบริษัท

       ปัญหาที่องค์กรมักประสบอยู่เสมอ คือ ต้นทุนวัตถุดิบ หรือ บริการ ราคาสูง การขนส่งวัตถุดิบล่าช้า คุณภาพไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผลิตไม่ทัน ต้องมีการผลิตล่วงเวลา ขาดการวางแผนที่ดี ค่าขนส่งสูง ส่งผลให้ผลกำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

        องค์กรจะสามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการได้ก็ต้องอาศัยฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing)ที่สามารถจัดหาวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบของการผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้ตามspecification คุณภาพและปริมาณตามที่ต้องการอย่างเพียงพอ และไม่ใช่เหลือเฟือ แบบมีประสิทธิภาพ  นี่เป็นเหตุที่ทำไมองค์กรจึงให้สำคัญของตำแหน่งจัดซื้อเป็นแผนกต้น ๆ เลยทีเดียว

 

Key Contents

 ทิศทางการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่
        • ความแตกต่างของ Purchasing, Procurement, Supply Chain และ Logistic
      • หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนก และเจ้าที่จัดซื้อ
      • ขั้นตอนกระบวนการ และกลยุทธ์การจัดซื้อ

 ประเภทของงานจัดซื้อ

 กลยุทธ์การขั้นตอนการจัดซื้อ (Sourcing Strategies and Sourcing Process)

 การเจรจาต่อรอง (Negotiation)รวมmini role play

         • กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง เครื่องมือ และ เทคนิค (Negotiation Strategy, tools and Technique)

 ใบสั่งซื้อ, ความสำคัญ, องค์ประกอบสัญญาการสั่งซื้อ (Purchase Order and Contract)

 คุณสมบัติ ทักษะ และ ความสามารถ ของบุคลากรจัดซื้อ (Core Competencies for Purchasing Staffs)

 การบริหารความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (internal cross functional functions) และ Suppliers

 สรุปและซักถามตอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงวิทยากร

 

Key Benefits

1. เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Purchasing และProcurement
2. เรียนรู้ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing)
3. เรียนรู้กลยุทธ์และการวางแผนการจัดซื้อการบริหารต้นทุน
4. เรียนรู้การเจรจาต่อรอง
5. การบริหารจัดการ Suppliers


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

คุณเปรมฤดี แสงซื่อ
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษามามากกว่า 20 ปี ทั้งในและต่างประเทศทางด้านบริหารจัดการ Purchasing, Supply Chain, Procurement, Supplier Quality, Logistics and Warehouse Management

ประสบการณ์ทำงาน
- Director, Supply Management at Harley Davidson, Overseas Operations (Thailand, India and Brazil).
- ดูแลงาน Purchasing, Supply Chain, Supplier Quality, Warehouse Manangement ในประเทศไทย อินเดีย และบราซิล
- Senior Manager of Purchasing, Ford Motors Asia Pacific, Nanjing China and Thailand.
- Director, Purchasing and Program Management, General Motors Thailand and ASEAN.
- Manager, Purchasing, General Motors Asia Pacific, Shanghai, China.
- Manager, Purchasing, General Motors Asia Pacific, Melbourne, Victoria, Australia.


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0814858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 91 ครั้ง