DTC MBA OPEN HOUSE & SCHOLARSHIP DAY

1 สิงหาคม 2563

DUSIT THANI LEGEปริญญาโท บริหารธุรกิจ มอบโอกาสชิงทุนการศึกษา25%และ 50%ในงาน MBA OPENHOUSE & SCHOLARSHIP DAYพร้อมร่วมWORKSHOPฟรี"ค้นหาและเติมไฟให้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่...STRENGTH FINDER"  จุดแข็งของคุณคือ?ทำอาชีพอะไรแล้วขึ้น?เพราะเมื่อ"สถานการณ์วิกฤต"มาเยือน ก็ถึงเวลา#เลิกปิดกั้นความสามารถในการสร้างความสำเร็จให้ตนเอง  นอกจากนั้น อาจารย์ผู้สอนจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนอีกด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุทธิรักษ์ (ก้อ)
โทร.087-809-1838, 095-806-8871
หรือไลน์suttiraksk / suttirakdtc


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้สนใจเรียนหลักสูตรป.โท

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ


สถานที่อบรม (VENUE)

วิทยาลัยดุสิตธานี ถ. ศรีนครินทร์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

1 สิงหาคม 2563 09.00-12.00

จัดโดย

วิทยาลัยดุสิตธานี
เบอร์ติดต่อ : 095-806-8871

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1000 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 115 ครั้ง