CHANGE : ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่โลจิสติกส์และการขนส่งในอนาคต

21 พฤศจิกายน 2561

TIN Seminar : ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง จัดงานสัมมนาฟรีทางด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ภายใต้หัวข้อ

"CHANGE : ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่โลจิสติกส์และการขนส่งในอนาคต"

Highlight :
- Logistics and Transport จากปัจจุบัน...ก้าวสู่อนาคต
- Smart Connected...เชื่อมโยงความหลากหลายให้ง่ายขึ้น

วิทยากร : คุณนพพร เทพสิทธา 
(กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร, ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย)

วัน-เวลา : วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561, เวลา 13.00-15.00 น.
สถานที่ : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ HALL 6 อาคารหอประชุม ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

*** ท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์นี้ >> https://goo.gl/forms/tdR8bpxWkJqhg2O53 ***


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านการขนส่งโลจิสติกส์

วิทยากร

 คุณนพพร เทพสิทธา (กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร, ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย)


สถานที่อบรม (VENUE)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ HALL 6 อาคารหอประชุม ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 พฤศจิกายน 2561 13.00-15.00

จัดโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เบอร์ติดต่อ : 0882224972

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 683 ครั้ง