Balanced Scorecard & Corporate Strategic Planning THAI WORKSHOPS

26 - 27 พฤศจิกายน 2562

Balanced Scorecard & Corporate Strategic Planning THAI WORKSHOPS on 26-27 พฤศจิกายน 2562

----------------------------------
Balanced Scorecard วันอังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

Balanced Scorecardคือระบบบริหาร (ไม่ใช่แค่ระบบการวัดผล) ที่ทำให้องค์กรเห็นภาพวิสัยทัศน์ชัดว่าในอนาคตองค์กรจะพัฒนาไปสู่จุดไหน จะไปถึงด้วยยุทธศาสตร์ใด แล้วนำมาแปลงไปสู่แผนการปฏิบัติ เป็นการรวบรวมวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร นำมาเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ไปสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติมที่: 
https://goo.gl/LYF3J5 / ลงทะเบียนhttps://goo.gl/jqb131


----------------------------------
Corporate Strategic Planning วันพุธ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

องค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับชาติระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรืออื่นๆ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนก็จะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กลวิธี และการปฏิบัติการ เพื่อเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งมีอยู่มากมาย มิฉะนั้น องค์กรของตนก็จะประสบความล้มเหลว และผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในการผลักดัน องค์กรสู่ความสำเร็จ คือ ผู้นำในองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติมที่: 
https://goo.gl/JyTuZI / ลงทะเบียนhttps://goo.gl/t5YVvy


----------------------------------

BUY 5 GET 1 FREE

สอบถามข้อมูล 

โทร.085-1313-835 / 02-377-2293
Email: 
[email protected]
Line ID: @aimtrainingวิทยากร

โดย ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้าสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 - 27 พฤศจิกายน 2562 09.00 น. - 16.30 น.

จัดโดย

AIM Training
เบอร์ติดต่อ : 0851313835

ค่าธรรมเนียม (FEE)

12,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1532 ครั้ง