AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0

23 กรกฎาคม 2563

หลักการและเหตุผล

โลกธุรกิจในยุคต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจะยิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตจนเราอาจตามไม่ทันก็ได้ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่เข้าสู่รูปแบบที่เรียกว่าDigital Platformซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยีInternet ในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตรวมถึงการปรับBusiness Modelให้สอดคล้องกับการเติบโตที่รวดเร็วในยุค 5Gที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้

Internet of Thingsคือ เครือข่ายอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยระบบInternet ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่ประสานและเข้าถึงกันได้ทั้งระบบภายในและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด ซึ่งIoTนั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ชาญฉลาดในยุคของการสื่อสารแบบ 5Gสำหรับเชื่อมต่อทั้งผู้คน (People), ส่วนต่างๆของสังคม (Part of Society) และ งานอุตสาหกรรมต่างๆ (Industry) เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า (Substantial Values) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว

AI(Artificial Intelligence) คือ ความสามารถของเครื่องหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมยุค4.0 ได้อย่างแท้จริง

2. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร หรือ ระบบสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่ให้เป็นเทคโนโลยีแบบDigital Platformเพื่อให้ธุรกิจหรือการปฏิบัติงานมีความวดเร็วและสมบูรณ์มากขึ้น และเพื่อใช้ในการตัดสินใจทิศทางขององค์กรได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

3. เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่หลากหลายได้มากและรวดเร็วขึ้น รวมถึงความสามารถในการรับธุรกรรมจากลูกค้าและโต้ตอบได้จากหลายช่องทางและหลายวิธีการ

4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อการตัดสินใจในสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่ทราบมาก่อน รวมถึงการใช้ข้อมูลจำนวนมากดังกล่าวในการเรียนรู้ให้ระบบต่างๆมีความฉลาดมากขึ้นจนสามารถทำงานด้วยตนเองอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

5. สามารถในการเชื่อมต่อ + วิเคราะห์ข้อมูล และการบูรณาการการทำงานด้านสารสนเทศ (Operation Technology(OT)) เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการติดตาม, ควบคุมและสั่งการเพื่อ ให้เกิดคุณค่าขึ้น รวมถึงการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น

 

6. สามารถเชื่อมต่อธุรกิจกับระบบอื่นๆภายนอกที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อสนับสนุน + ส่งเสริม ซึ่งกันและกันให้สามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้น

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1.Digital Platform:Digital Platformกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

2.Digital Platform: ตอน สร้างBusiness Modelใหม่ด้วยDigital Platform

3.Big Dataข้อมูลขนาดยักษ์กับคุณค่าที่มีอยู่ :5V's คุณสมบัติของBig Dataที่ควรจะเป็น

4.IoT(Internet of Things): อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง กับ คุณค่าที่เหนือคำบรรยาย

5.AIเทคโนโลยีนวัตกรรมของโลกยุคIoT

6.Artificial Intelligenceกับการพัฒนาอุตสาหกรรม: ทำไมจีนถึงมีความทะเยอทะยานในการพัฒนาเทคโนโลยีArtificial Intelligence(AI) มากกว่าชาติอื่นในโลก

7. เพิ่มความชาญฉลาดในการจัดการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทคโนโลยี

8. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม : ทำไมต้องใช้หุ่นยนต์ในปัจจุบันและอนาคต

9.AIกับหุ่นยนต์ในการบริการด้านLogistics: การยกและเคลื่อนย้ายกล่องสินค้าบนตู้Containerด้วยหุ่นยนต์

10.AIกับหุ่นยนต์ในการบริการด้านLogistics: การหยิบสินค้าสำหรับธุรกิจRetailด้วยหุ่นยนต์

11. โฉมหน้าศูนย์กระจายสินค้าในอนาคต

12. หุ่นยนต์ในโลกของLogistics: หุ่นยนต์ที่น่ารักส่งของถึงหน้าบ้าน

13. สุดยอดของการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทางด้วยระบบIoT:AI และIoTจะเปลี่ยนแปลงการขนส่งแบบธรรมดาให้กลายเป็นสุดยอดของการขนส่งได้อย่างไร


วิธีการสัมมนาการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย

 


โปรโมชั่น
เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน

หมายเหตุ: หลักสูตรสามารถจัดเป็นIn-House Training

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเล็ก
Tel: 063-846-6405 E-mail:info@chosenthebest.com
website:www.chosenthebest.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายวางแผนฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบุคคล วิศวกร

วิทยากร


วิทยากรอ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 สถานที่อบรม (VENUE)

ณ โรงแรม โกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 กรกฎาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 139 ครั้ง