(30 เม.ย. 62) ยินยัน SUPER SERVICE EXCELLENCE (การบริการชั้นเยี่ยม)

30 เมษายน 2562


SUPER SERVICE EXCELLENCE (การบริการชั้นเยี่ยม) 

 


หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิค...การบริการชั้นเยี่ยม... สร้างความเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้าแต่ละประเภท ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการบริการที่เรียกว่า..บริการชั้นเยี่ยม...ได้ด้วยตนเอง

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านบริการให้เป็นการบริการชั้นเยี่ยม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

 

หัวข้อการบรรยายและ WORKSHOP

 

MODULE 1: กุญแจสำคัญของ....การบริการชั้นเยี่ยม

 

คำว่า....SUPER SERVICE EXCELLENCE

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการบริการ

เรียนรู้และเข้าใจ...พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท

เทคนิคการรับมือลูกค้าในแต่ละประเภท

ขั้นตอนการให้บริการ...สู่การเป็นนักบริการชั้นเยี่ยมด้วยการบริการแบบ GIDC

เทคนิคการบริการชั้นเยี่ยม

การสังเกตลูกค้า

รู้ความต้องการของลูกค้า

วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า

เข้าใจสถานการณ์ของลูกค้า

กิจกรรม...บริการอย่างไรถึงเรียกว่า...การบริการชั้นเยี่ยม"

MODULE 2: บริการที่ใช่....ครองใจลูกค้า

 

เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ...เพื่อการเป็นนักบริการชั้นเยี่ยม

การพูด

ภาษา

น้ำเสียง

การฟัง

สร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ...

เรียนรู้มารยาท บุคลิกภาพ และลักษณะท่าทาง

การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

ตั้งแต่แรกพบจนลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเจอลูกค้าร้องเรียน

กิจกรรม...บริการที่ใช่...ครองใจลูกค้า

ROLE PLAY...การแก้ไขปัญหา...สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

(สร้างบทบาทสมมุติ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในงานบริการ)

 

กิจกรรม "การประเมินผลและการวิเคราะห์ตนเอง"

สรุป คำถามและคำตอบ

เทคนิคการสัมภาษณ์

 

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ

สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 เมษายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

Tess Training
เบอร์ติดต่อ : 099-162-9559

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 158 ครั้ง