(23 เม.ย. 62) หลักสูตร การบริหาร แก้ไขปัญหาหน้างานด้วยเทคนิค 5G อาจารย์ณรงค์

23 เมษายน 2562


 

หลักสูตร การบริหาร แก้ไขปัญหาหน้างานด้วยเทคนิค 5G

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

 

 

1. GENBA  การลงไปสำรวจที่หน้างานจริง เช่น ภายในโรงงานผลิตพื้นที่จัดเก็บสินค้าพื้นที่ตรวจสอบสินค้า และอื่นๆ. 

2. GENBUTSU การดู สังเกต และจับต้องชิ้นงานที่ผลิตได้จริง หรือ ตัวสินค้าที่จัดเก็บอยู่จริง หรือ ชิ้นงานที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่

 3. GENJITSU เหตุการณ์หรือสถานะการณ์ที่เกิดปัญหาจริง เช่น สภาพแวดล้อมหรือกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน หรือ ช่วงเวลาที่ผลิตของเสียบ่อยๆ หรือที่เกิดปัญหาได้บ่อยๆ เป็นต้น

 4. GENRI หลักการที่ใช้ในการทำงาน หรือมาตรฐานการผลิตในปัจจุบันสมมุติฐานในการแก้ไขหรือตรวจสอบ สูตรการผลิต หรือส่วนประกอบในการผลิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน.

 5. GENSOKU ข้อจำกัด ข้อตกลง หรือ กฏที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน. 

 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร รบกวนส่งแจ้งทางอีเมลล์

เนื่องจากเป็นหลักสูตรลิขสิทธิ์ของวิทยากรค่ะ

 

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

·      ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ Lean Supply Chain, Manufacturing, Logistics, TPM, TQM, QCC, 5S, Kaizen, Suggestion

·      ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความปลอดภัยการทำงาน การใช้งาน การบำรุงรักษารถยกอุตสาหกรรม

·      ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สำหรับผู้ทุกแผนก ทุกตำแหน่ง

สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 เมษายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

Tess Training
เบอร์ติดต่อ : 099-162-9559

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 183 ครั้ง