10 หลักสูตรยอดนิยม ฟรีค่าวิทยากร

01 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

PDCA Training Center ขอส่งมอบความรู้ ช่วงส่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการทำ CSR คืนกำไรสู่สังคม รอบสุดท้ายของปี 2562 นี้โดย 10 หลักสูตรยอดนิยม ของ PDCA Training Center สำหรับบริษัท ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการสนับสนุนวิทยากร ฟรี กับเรา และท่านต้องการให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒาบุคลากรในปีนี้แบบIn-Houseโดยไม่คิดค่าตอบแทนวิทยากร ในการบรรยาย ทำกิจกรรม ซึ่งเราจะขอสนับสนุนค่าเดินทางและค่าอุปกรณ์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้นในหลักสูตรดังต่อไปนี้

1..ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

   2.คัมภีร์หัวหน้างาน 

   3.หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิต 

   4.ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

   5.การสื่อสารอย่างมีประทธิภาพเพื่อลดกการสูญเสีย

   6.กลยุทธการสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดกการสูญเสีย

   7.ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างตาม พรบ. 2554 

   8.การเขียนแผนรองรับสถานะการณ์ฉุกเฉิน

   9.ปฐมพยาบาล 

   10.วิทยากรในสถานประกอบการ (Train The Train


   คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

   HRD HRM วิทยากรภายในองค์กร ผู้สนใจทั่วไป

   วิทยากร

   อาจารย์พงษ์ปณต คอนทอง

   วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้เชิงรุก

   PDCA Training Center   สถานที่อบรม (VENUE)

   ภายในบริษัทท่าน

   วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

   01 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

   จัดโดย

   PDCA Training Center
   เบอร์ติดต่อ : 0949918999

   ค่าธรรมเนียม (FEE)

   สัมมนาฟรี

   ผู้เข้าชม: 899 ครั้ง