ฟรี! ออนไลน์ สัมมนา IATF16949 and Core Tool (APQP PPAP FMEA MSA SPC) สู่มาตรฐานยานยนต์อย่างมั่นใจ

28 สิงหาคม 2564

หัวข้อการอบรม

- ข้อกำหนด ISO9001:2015 และ IATF16949:2016
- Internal Audit ISO9001:2015และ IATF16949:2016 and Management Review
- Risk Assessment ISO9001:2015 และ IATF16949:2016
- APQP (Advanced Product Quality Planning)
- PPAP (Production Part Approval Process)
- FMEA (Failure Mode Effects Analysis)
- MSA (Measurement System Analysis) \
- SPC (Statistical Process Control)


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ นักศีกษา

วิทยากร

อ.ณัฐพงศ์ แพเรืองสถานที่อบรม (VENUE)

online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 สิงหาคม 2564 9:00 - 16:00

จัดโดย

B Smart Consulting Co.,Ltd
เบอร์ติดต่อ : 0647169789

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 192 ครั้ง