ฟรี ออนไลน์!อบรมระบบบริหาร BRC (British Retail Consortium) อาหารและบรรจุภัณฑ์

9 กันยายน 2565

หัวข้อการอบรม

1. ข้อกำหนด BRCGS Packaging material Issue 6

2. ข้อกำหนด BRCGS Food safety Issue 8

3. Internal Audit and Management Review : BRCGS Packaging material Issue 6 & BRCGS Food safety Issue 8

4. Risk Assessment : BRCGS Packaging material Issue

6 & BRCGS Food safety Issue 8


*กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ แอดไลน์ แอดมิน : @099owzka เพื่อประสานงาน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ นักศีกษา

วิทยากร

อ.ปองพล ถาวรทรัพย์สถานที่อบรม (VENUE)

online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 กันยายน 2565 9:00 - 16:00

จัดโดย

B Smart Consulting Co.,Ltd
เบอร์ติดต่อ : 0647169789

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 819 ครั้ง