ฟรี ออนไลน์!อบรมเรื่องระบบ AS9100D (Aerospace)และ ISO39001:2012 (RTS) อากาศยานและความปลอดภัยบนท้อง

15 ตุลาคม 2565


หัวข้ออบรม
1.ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน  ISO39001:2012 
2.ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน  AS9100D:2016
3.Internal Audit & Management Review ISO39001:2012 & AS9100D:2016
4.การประเมินความเสี่ยง ISO39001:2012
5.การควบคุมวัสดุอากาศยาน  AS9100D:2016


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ นักศีกษา

วิทยากร

อ.ณัฐพงศ์ และทีมงาน


สถานที่อบรม (VENUE)

online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 ตุลาคม 2565 9:00 - 16:00

จัดโดย

B Smart Consulting Co.,Ltd
เบอร์ติดต่อ : 0647169789

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 511 ครั้ง