ฟรี ออนไลน์!อบรมการประยุกต์มาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 Security Control Plus

20 สิงหาคม 2565


หัวข้อการอบรม
1. ข้อกำหนด: ISO/IEC27001:2013
2. Interpretation Internal Audit and Management Review : ISO/IEC27001:2013
3. การประเมินความเสี่ยง : ISO/IEC27001:2013
4. กระบวนการควบคุมความปลอดภัย : ISO/IEC27001:2013

*กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ แอดไลน์ แอดมิน : @099owzka เพื่อประสานงาน
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ นักศีกษา

วิทยากร

อ.ณัฐพงศ์ และ ทีมงาน


สถานที่อบรม (VENUE)

online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 สิงหาคม 2565 9:00 - 16:00

จัดโดย

B Smart Consulting Co.,Ltd
เบอร์ติดต่อ : 0647169789

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 655 ครั้ง