ใหม่ เรียนออนไลน์ เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ 27 ก.ย.65

27 กันยายน 2565


อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

ราคา  1500 บาท บรรยาย 09.00-12.00

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

สามารถคิดวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธิภาพ

จิตวิทยาการสื่อสารในการสร้างบรรยากาศ ลดแรงกดดัน และสื่อสารในแนวทางเดียวกัน

เทคนิคการสื่อสาร แนวทางการสื่อสาร และแนวทางการปรับปรุงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ที่มาของการสื่อสารและทำไมต้องสร้างจิตวิทยาในการสื่อสาร ?

**Workshop : Communication Problem

ปัญหาของการสื่อสารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

จะสื่อสารอย่างไรให้ทรงพลังอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนและประสิทธิภาพของการสื่อสารทั้งระบบ

**Workshop :คำพูดของเราเป็นแบบไหน?                         

ทำอย่างไรให้ผู้ฟังเชื่อใจและยอมรับการสื่อสาร

จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ฟังถนัดรับสารแบบใด และอย่างไร

วิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคลTA : Transactional Analysis

**Workshop : TA Case Study

เทคนิคการสร้างบรรยากาศ เพื่อคลายความกดดันในการสื่อสาร

จิตวิทยาการสื่อสารในการสร้างCommon Interestร่วมกัน

เจาะลึกระดับความสำคัญของรูปแบบการติดต่อสื่อสาร

กิจกรรมการสื่อสารเพื่อสื่อให้เห็นถึงการใช้ความคิดของตนเองและร่วมกับผู้อื่น

แนวทางการสื่อสารกับคนในองค์กร และแนวทางการแก้ไขปรับปรุง

**Workshop : Communication Solution

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับในองค์กร

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 

1.บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40%

2.การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3.กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็นModel Case Study (Workshop)

4.สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ติด BTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กันยายน 2565 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : Tel : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 87 ครั้ง