ใหม่ ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

29 กันยายน 2565



สิ่งที่จะได้รับ

1) ผู้เข้าอบรมตระหนักในวิถีการบริการและการจัดการข้อร้องเรียน

2) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางการแยกประเภทข้อร้องเรียนในหลายระดับ

3) ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม

4) ผู้เข้าอบรมรับรู้ถึงการปัญหาประเภทต่างๆ และต้นต่อของปัญหาทั้งปวง

5) ผู้เข้าอบรมสามารถปฎิบัติตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมีมาตรฐาน

หัวข้อเนื้อหา

ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน

·     ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน

·     เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า

·     สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน

·     Workshopคุณเข้าใจข้อร้องเรียนดีแค่ไหน

ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ

การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิด

·     เทคนิคบริหารความกดดัน

·     หลัก 5 ข้อ ควบคุมตนจากการเจรจากับลูกค้า

·     กิจกรรม รับมือกับปัญหาลูกค้าผ่านCase Study

การควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด

·     การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหา

·     หัวใจบริการที่สร้างความต่างจะเปลี่ยนประสบการณ์ที่แย่ให้กลายเป็นดี

·     มุมมองที่สองบ่งบอกปัญหาของลูกค้าและการจัดการปัญหา

·     กิจกรรม การจัดการอารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด

การจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังการทำงาน

·     ความสุภาพทางน้ำเสียงและการออกเสียง

·     มุ่งสู่การสร้างรูปแบบการทำงานที่มีความสุข

·     โอกาส เบื้องหลังปัญหาเมื่อลูกค้าร้องเรียน

·     สรุปการบรรยาย


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

กลุ่มเป้าหมาย สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง

วิทยากร


อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า15ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100บริษัท,ผลงานการเขียนหนังสือ:SALES 2  (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)




สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 กันยายน 2565 09.00-16.00

จัดโดย

Tess training
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 392 ครั้ง