รับมือ covid ระลอกใหม่ ให้ธุรกิจอยู่รอดด้วย Data analytics

16 - 19 สิงหาคม 2564

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “รับมือ covid ระลอกใหม่ ให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วย Data analytics”

ผ่านระบบ Zoom
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564

เงื่อนไขการเข้าฝึกอบรม
- ผู้เข้าอบรมต้องสมัครสมาชิก smesgrowup.com และระบบ i-Industry
- ท่านต้องเข้าเรียน Online หลักสูตร บริหารธุรกิจให้ DIProm ในยุค DIGITAL TRANSFORMATION และ หลักสูตร การใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนาด้านการค้าและบริการ แบบบูรณาการ
- ทำแบบทดสอบก่อน-หลังฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Google Tools)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 9 สิงหาคม 2564 และประกาศรายชื่อ
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
ผ่านทาง เว็บไซต์ ddi.dip.go.th และทาง facebook กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นเอกสิทธ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-430-6871 (ต่อ 2)

สมัครได้ที่ 
https://docs.google.com/forms/d/1CxTDYiLrzsYR9f1o0IHAo6SHTf4IdWs7o8dBeEhFoa4/edit


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องสมัครสมาชิก smesgrowup.com และระบบ i-Industry

วิทยากร

ประเมศฐ์ ศตประสิทธิ์ชัย


สถานที่อบรม (VENUE)

Online ผ่านระบบ Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 - 19 สิงหาคม 2564 08.30 - 17.00

จัดโดย

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เบอร์ติดต่อ : 02-430-6871 ต่อ2

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 328 ครั้ง