การใช้ PowerPoint ในเชิงธุรกิจ

7 กรกฎาคม 2565

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การใช้ PowerPoint ในเชิงธุรกิจ
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"นำเสนอผ่าน PPT อย่างไรให้โดนใจลูกค้า
PPTนำเสนอผู้บริหาร หรือประชุมแบบมืออาชีพ"


         หลายครั้งที่การเรียนรู้เทคนิคการทำ Slide มากมาย หรือการกด Save Content ความรู้ / Tips ต่าง ๆ จนเต็มเปี่ยม แต่พอถึงเวลาลงมือทำจริง กลับไม่ได้นำมาใช้ นั่นเป็นเพราะทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ ต้องอาศัยการประยุกต์ผ่านการลงมือทำจริง
        หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้น องค์ประกอบความรู้สำคัญที่จะทำให้ผู้ที่เรียนรู้สามารถนำเนื้อหาทั้งหมด ไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันของการทำงานและจะทำให้ผู้ที่เรียนรู้สามารถออกแบบและจัดทำ
Presentation ที่ใช้ในการนำเสนอผู้บริหาร การนำเสนอผ่านที่ประชุม รวมถึงการนำเสนองานที่เป็นโครงการได้อย่างมืออาชีพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Key Contents

เทคนิคการเลือกรูปแบบการนำเสนองานที่เหมาะสมกับงาน

หลัก 3 ประการ ของการออกแบบ Slide
      
• วิเคราะห์ภาพรวม
        
• จัดลำดับเรื่อง
        
• บริหารเวลา

แนวคิดการออกแบบ Slide ด้วยหลัก 3Y
      
Your Audience
      
Your Style
      
Your Mistake

Virtual Sildetelling: เรียนรู้การเล่าเรื่องด้วยภาพ ให้ภาพเล่าเรื่อง!

"พลังแห่งสี" อิทธิพลสำคัญของการออกแบบ Slide

เรียนรู้เทคนิคการวางองค์ประกอบของข้อมูล
      • การประยุกต์ใช้ 
Rule of Third & Golden Ratio & Z view เบื้องต้น

ความสำคัญของ Corporate Identity กับงานออกแบบนำเสนอขององค์กร

รวมเทคนิค Tips & Tricks ของการออกแบบSlideได้รวดเร็วขึ้น

 

Key Benefits

       เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเสนองานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น สร้างสรรค์ผลงานการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ ด้วยหลักสำคัญต่าง ๆ ทั้งเทคนิคการเลือกรูปแบบการนำเสนอที่เมาะสมกับงาน เรียนรู้การเล่าเรื่องด้วยภาพ เทคนิคการวางองค์ประกอบของข้อมูล รวมถึง Tips & Tricks ของการออกแบบ Slide ได้รวดเร็วขึ้น


        สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: https://sbdc.co.th/public-training-calendar/735/การใช้-powerpoint-ในเชิงธุรกิจ/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

คุณปรวี หะรีเมา
Research Manager ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 442 ครั้ง