สัมมนา Online : 30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

28 มกราคม 2564

เป้าหมายการอบรม :

วิทยากร

อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 มกราคม 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 351 ครั้ง