สัมมนา Online : เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

27 กันยายน 2564

ที่มาของหลักสูตร

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้างCustomer Valueขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการเสนอขายสินค้าและบริการ  เทคนิคในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  ตามมาด้วยเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งขัน และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการปิดการขายที่สร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

-       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ

-       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

-       เทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อโต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ

-       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำ

 

หัวข้อการสัมมนา

Module 1 : Sales Attitude, Concept & Process

o  ความหมายและความเข้าใจในความสำคัญของงานขาย

o  แนวคิด และทัศนคติที่ดี ถูกต้อง ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกัน

o  กฎเหล็ก : ข้อห้ามของนักขายที่ไม่ควรทำ

o  เจาะลึกเทคนิคการขายแบบ B2B & B2C

o  ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าและบริการจากเราเท่านั้น

o  คุณสมบัติพนักงานขายมืออาชีพแบบ Top Sales

Module 2 : Sales Smart, Analysis & Planning

o  บุคลิกภาพ การวางตัว และการสร้างมาด

(การแต่งกาย,การดูแลตนเอง,ท่วงท่าอิริยาบถ,มารยาท)

o  ลูกค้าของเราคือใครและบทบาทที่แตกต่างในการขาย

o  กระบวนการค้นหาลูกค้าที่มีบทบาทในการตัดสินใจซื้อ

o  การวิเคราะห์ลูกค้า และค้นหาความต้องการที่แท้จริง

Practice :วิเคราะห์ลูกค้า และคำถามเชิงลึก

o  เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน

Module 3 : Sales Presentation & Consult

o  เทคนิคการนำเสนออย่างโดนใจลูกค้า

o  การปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย

o  การวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนช่องทางการขายใหม่ให้ทันสมัย

(Online Marketing, Product Page & Page Review)

o  เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน

o  เสนอขายสินค้าอย่างไรเมื่อ "สินค้ามีจุดอ่อน"

o  ที่ปรึกษาการขาย :Sales Consult

Module 4 : Sales Resolution, Closing & Evaluation

o  การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขาย

o  เทคนิคการปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และแนบเนียน

o  การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย

o  การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย

o  เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในงานขายอย่างมืออาชีพ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

กำหนดการ   วันจันทร์ที่27 กันยายน2564

สถานที่          ZOOMออนไลน์

ราคา           1,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก!!บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]

โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนาสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กันยายน 2564 13.00 - 16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1579083, 062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 40 ครั้ง