กลยุทธ์ เทคนิค และศิลปะการสื่อสารด้านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

28 กันยายน 2565


09.00-10.30 น.              -          ความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในการเขียนเชิงธุรกิจ

                                   -          หลักการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ

                                   -          โครงสร้างการใช้วลี สำนวน

                                   -          หลักที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนาการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

                                   -          มาตรฐานและขั้นตอนของการเขียนที่ดี (กลยุทธ์ และ กระบวนการ)

10.30-10.45 น.              -          พักเบรกเช้า

10.45-12.00 น.              -          การเขียนบันทึกข้อความ (Memo)

                                   -          หลักการ รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการเขียน

                                   -          การเขียนจดหมายธุรกิจ

                                   -          รูปแบบ และ ประเภทของจดหมายธุรกิจ

12.00-13.00 น.              -          พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-14.30 น.              -          Workshop -การเขียนบันทึก และ การเขียนจดหมาย (แบ่งกลุ่ม)

14.30-14.45 น.              -          พักเบรกบ่าย

14.45-16.00 น.              -          การนำเสนอ พร้อม การประเมิน

                                   -          การวิเคราะห์ และ สรุปผล

 


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 กันยายน 2565 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 199 ครั้ง