หลักสูตร : กลยุทธ์การขาย 2020

20 พฤษภาคม 2563

Sales Strategy 2020

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขาย 2020

Key Contents

♟Offline & Online Sales Strategy
เทคนิคและ Script การขายอย่างไรให้ได้ยอดในยุค Online & Offline
ช่วงเช้า : คุณธีรพล แซ่ตั้ง

• ถ้าไม่เข้าใจ ลูกค้า/สินค้า - บริการ/วิธีการขาย ก็จะไม่มียอดขาย
จะทำอย่างไร เมื่อลูกค้าในยุคนี้ "ยึดติดกับความสะดวกและด่วน"
• บริหาร "ประสบการณ์ลูกค้า" โดยเข้าใจ Customer Journey ลูกค้าและ Sales Cycle • ปรับและยกระดับ Sales Cycle เพื่อเพิ่มยอดขาย
• เทคนิคและ Script การขาย "เชิงรับ" เพื่อสร้างประสบการณ์และสร้างยอดขาย
• เทคนิคและ Script "เชิงรุก" เพื่อสร้างประสบการณ์/บริหารสายสัมพันธ์ สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ตัดสินใจและลูกค้าที่ซื้อครั้งแรก
• เทคนิคและ Script เชิงรุก สำหรับการติดต่อลูกค้าใหม่เพื่อสร้างยอดขาย

♟Solution Selling Strategy
กลยุทธ์การขายแบบ Solution Selling
ช่วงบ่าย : ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์

• วิเคระห์การขายในแบบ Conventional Selling และ Consultative Selling และ Solution Selling
• การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
• การสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายและการแก้ปัญหาในเชิงกลยุทธ์ให้กับลูกค้า
• เทคนิคและเคล็ดลับในการประยุกต์ใช้ในการขายแบบ Solution Selling Strategy • สร้างความท้าทายใน Value Selling จากความคาดหวังของลูกค้า


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

คุณธีรพล แซ่ตั้ง

กูรูและที่ปรึกษา ด้านการตลาด และการขายทางโทรศัพท์ มามากกว่า 20 ปี


ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์
เซียนทางการขายมามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ในตำแหน่ง Customer Solution Management บจก.โนเกียซีเมนส์เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) และ Key Account Manager บจก. โนเกีย โซลูชั่น แอนด์ เน็ตเวิรค์(ประเทศไทย)

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 พฤษภาคม 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 485 ครั้ง