สัมมนาฟรี หัวข้อ Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business สำนักงานไร้กระดาษยุค 4.0 ครั้งที่

17 กุมภาพันธ์ 2563

สัมมนาฟรี!!

เมื่อประเทศไทยอยู่ในยุค 4.0 ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เราจะเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว .

ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business” ครั้งที่ 6 !! .

โดย คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ ผู้เชียวชาญการออกแบบและพัฒนาระบบงาน Paperless หรือ Workflow ให้แก่องค์กรชั้นนำ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในวงการไอที ผ่านงานบริษัทไอทีระดับโลก เช่น Microsoft และ HP .

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 – 12.00 น. .

Microsoft อาคาร CRC Tower, All Seasons Place ชั้น 38 ห้องประชุม MPR 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร .

การสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้คุณได้รู้ถึงกระบวนการทำงานและรู้จัก Workflow Application มากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดการทำงานในรูปแบบ Paperless ที่จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้กระดาษ ลดความผิดพลาด สร้างผลกำไรให้มากขึ้น .

**ลงทะเบียนจำนวนจำกัด **

ลงทะเบียน : http://register.techconsbiz.com/

ติดต่อสอบถาม
(+66) 2 634 4409
[email protected] : @techconsbizคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

องค์กรที่มองหาการทำงานแบบ Paperless Application ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้กระดาษ ย่นระยะเวลาการทำงาน ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

วิทยากร

โดย คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ ผู้เชียวชาญการออกแบบและพัฒนาระบบงาน Paperless หรือ Workflow ให้แก่องค์กรชั้นนำ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในวงการไอที ผ่านงานบริษัทไอทีระดับโลก เช่น Microsoft และ HPสถานที่อบรม (VENUE)

Microsoft (Thailand) อาคาร CRC Tower, All Seasons Place ชั้น 38 ห้องประชุม MPR 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 -12.00น.

จัดโดย

บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 026344409

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 1101 ครั้ง