ยืนยันจัด การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)

8 ธันวาคม 2565

หัวข้ออบรม

 • ความหมายของการวางเเผนเเละความคุมการผลิตเเละคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการวางเเผนเเละควบคุมการผลิต
 • ความสำคัญของการผลิตเเละกระบวนการควบคุมการผลิต
 • การลดความสูญเสียในการผลิต
 • ระบบการผลิตทันเวลา Just - in-Time หรือ Jit
 • ข้อกำหนดของการวางเเผนเเละควบคุมการผลิต
 • การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หน้าที่เเละการประสานงานของฝ่ายต่างๆในองค์กรเพื่อการวางเเผนการผลิต
 • เเนวคิดเเละเครื่องมือของการเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพในการผลิต
 • ระบบการผลิตเเบบผลัก
 • เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางเเผนการผลิตเช่น การผลิตอย่างต่อเนื่องมาตรฐานการทำงาน
 • การวัดคำ Cycle time การผลิตสินค้า


 • สนใจสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่
 • Email: [email protected]

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสนใจ

วิทยากร

อาจารย์ อนันต์ ดิโรจนวงศ์


สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 ธันวาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

Tesstraining
เบอร์ติดต่อ : 0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 137 ครั้ง