เปิดรับสมัคร ออนไลน์ หลักสูตร :กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service Mind) อบรม 24 ม.ค.65

24 มกราคม 2565


เปิดรับสมัคร ออนไลน์ หลักสูตร :กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service Mind)อบรม24 ม.ค.65

ราคา 1500 บาท บรรยาย13.00-16.00

สมัครเข้าอบรม4 ท่าน ชำระเพียง3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

Online Zoom/ONSITE

ราคาที่1 รูปเเบบ ออนไลน์ ผ่านโปรเเกรมzoom

 

 

หลักการและเหตุผล

บางคนอาจคิดว่า การบริการไม่จำเป็น เพราะสินค้าของเราดีมีมาตรฐาน  แต่อยากบอกว่า ปัจจุบันคู่แข่งขันในธุรกิจมีมากมาย  การบริการลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้  เพราะบางครั้งสินค้าของเราที่สามารถทำรายได้นั้น หากบริการที่ไม่ประทับใจ บุคลิกภาพของพนักงาน    การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า  การใช้คำพูด  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเมื่อลูกค้าร้องเรียน  อาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าได้ การตัดสินใจในการตกลงซื้อของลูกค้า    บางครั้งมาจากความพอใจในสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นมากกว่าตัวสินค้า      สินค้าจริง ๆ ที่ผลิตก็ต้องได้ตามมาตรฐานอยู่แล้ว    การบริการที่จะให้ลูกค้าประทับใจที่จะทำให้ได้มาตรฐานอย่างไร เพื่อลูกค้าไม่ร้องเรียน และยังใช้บริการกับเรา สามารถเพิ่มฐานลูกค้าจากการบอกต่อได้โดยไม่ต้องโฆษณา ลูกค้าจะโฆษณาให้เราเอง

          หัวใจของงานบริการ (Service Mind)จะเกิดกับบุคคลที่มีอาชีพบริการ หรือทุกคนในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจนั้น เราต้องสร้างหลายด้านประกอบกัน รวมถึงแนวทางของการมีทัศนคติในการคิดดี คิดบวก บางคนใช้หลักการคิดบวกในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน อันที่จริงงานบริการจะเป็นเลิศได้นั้น เราต้องพัฒนาบุคลากรด้านการคิดบวก คิดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น และความมีจิตบริการ (Service mind)

 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจและความสำคัญของงานบริการในองค์กร

เพื่อเพื่อเข้าใจการบริการลูกค้า มารยาทที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า

(Do & Don't)สามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้

เพื่อเข้าใจการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง การสื่อสารในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า การใช้คำพูดกับบุคคลที่มาติดต่อในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

เพื่อสามารถนำแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และการให้คำแนะนำกับบุคคลที่มาติดต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม

เรียนรู้ความสำคัญ และความหมายของงานบริการ และจิตบริการ (Service Mind)

เรียนรู้ความสำคัญของการที่เราบริการเพื่อองค์กร "ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ"

เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่เป็นเลิศโดยที่ทุกส่วนงานเป็นส่วนสำคัญในองค์กร

เรียนรู้แนวคิดในการมีจิตบริการ (Service Mind)และการเป็นมืออาชีพในงานบริการ

เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้าที่มาติดต่อทั้งลูกค้าภายใน และภายนอก

เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ หลักการของ4 ป.(เปิด ปรับ เปลี่ยน ปฏิบัติ)

เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการที่เหมาะสมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

เรียนรู้มารยาทที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า

(Do & Don't)สามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้

เรียนรู้การควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน

เรียนรู้การสื่อสาร การสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพและการพูด  ภาษากาย  น้ำเสียงในงานบริการที่เหมาะสม

การพูดปฏิเสธอย่างมีศิลปะและการแนะนำเมื่อมีบุคคลมาติดต่องานในองค์กร

เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการให้คำแนะนำกับบุคคลทีมาติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

การหาโอกาสทางการขายจากงานบริการ

สรุป ถาม-ตอบ และการสร้างCommitmentที่ดีในงานบริการ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลภายในองค์กร และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการ

รูปแบบการสัมมนา

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                            40 %

กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60 %

ระยะเวลาอบรม :

จำนวน1 วัน ตั้งแต่เวลา9.00-16.00 น.

 ผู้เข้าอบรม30-35 ท่าน  ต่อรุ่น  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบIN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรมNovotel Bangkok Sukhumvit20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 มกราคม 2565 13.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 92 ครั้ง