เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement อ.ทิ

29 มกราคม 2564


เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรGMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision5 Requirementอ.ทิพอาภา 29 ม.ค.64

(โรงเเรมจัสมิน สุขุมวิท 23 ลงสถานีBTS อโศก)

 

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานGHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบGHPs/HACCP V.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPs5

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดGHPs

ข้อ วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น

ข้อ สถานประกอบการ - การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

ข้อ การฝึกอบรมและความสามารถ

ข้อ การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค

ข้อ สุขลักษณะส่วนบุคคล

ข้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

      ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐานHACCP V.5

การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบHACCP

Work shop:การวิเคราะห์หาจุดCCPตามหลักการที่ 2 ของระบบHACCP

การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3

การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4

การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5

การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6

 

แนวทางการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นาไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย

การบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม

การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)

การฝึกปฏิบัติ (Practicing)และให้คำแนะนำโดยวิทยากร

วัน เวลาและสถานที่ : 

จำนวน 1 วัน ตามวัน และสถานที่ที่บริษัทกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย : 

บุคลากรตามที่บริษัทกำหนด จานวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website:www.INWtraining.com

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรมNovotel Bangkok Sukhumvit20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มกราคม 2564 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 378 ครั้ง