ลู่ทางและโอกาส ในการค้าขายกับประเทศจีนหลังวิกฤตโควิด 19

14 สิงหาคม 2564


วิทยากร

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

(รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน)อาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี

(หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่)สถานที่อบรม (VENUE)

Online ZOOM

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 สิงหาคม 2564 10.00-12.00 น.

จัดโดย

THA ACADEMY
เบอร์ติดต่อ : 086-921-1665

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 202 ครั้ง