เทคนิคการขายแบบ Social Distancing

20 มกราคม 2565

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการขายแบบ Social Distancing
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"อย่าให้ระยะห่างเป็นอุปสรรคในการขาย
และการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าต้องหยุดชะงักลง
ในยุค Social Distancing"
 

       การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นสิ่งที่นักขายต้องให้ความสำคัญและต้องทำให้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุควิถีใหม่New Normalยุคที่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนจากการพบหน้ากันเป็นการพบเจอผ่าน Online Platform ต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าอาจหลงลืมเราไปหรืออาจมีทางเลือกอื่น ๆ จากคู่แข่งเข้ามาแทนที่ ทำอย่างไรที่จะทำให้สายสัมพันธ์ไม่สะดุด หรือ การสูญเสียยอดขายไปกับคู่แข่ง ไปเพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
       เราจะต้องใช้วิกฤติในครั้งนี้ สร้างโอกาสทางการขายให้เกิดขึ้นและต่อเนื่องเสมือนว่า เรายังได้พบกันในภาวะปกติ และในการเปลี่ยนแปลงแบบวิถีใหม่นี้ จะเป็นโอกาสที่คุณจะสามารถทำให้เรื่องการพบลูกค้าและนำเสนอสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยี เพียงเปิดหน้าจอ Device และสามารถปิดการขายได้ จนเกิดเป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง "อยู่ห่างไกล ต้องไม่ห่างกัน"

Key Contents

Module 1

·  แนวคิดและทัศนคติสำหรับนักขายแบบ Social Distancing

·  การเปลี่ยนแปลงไปของโลกส่งผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเราและลูกค้า

·  เข้าใจธรรมชาติของลูกค้า และ การหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

·  วิธีการเตรียมพร้อมสำหรับการขายผ่าน Virtual Conference

·  คุณค่า ของการนำเสนอขายและการส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการแบบ New Normal

 

Module 2

·  เทคนิคการสร้างบทสนทนาผ่าน Online Application

     -  การพัฒนาสายสัมพันธ์สำหรับลูกค้าเดิม

     -  การสร้างสายสัมพันธ์สำหรับลูกค้าใหม่

·  วิธีการสำหรับสื่อสารกับลูกค้าบน Platform Online (Sales Communication)

·  หัวใจสำคัญของการปิดการขายแบบไม่ได้พบหน้ากัน

·  Do and Don't ในการนำเสนอขายผ่าน Virtual Conference

·  กรณีศึกษา และตัวอย่างจากหลากหลายธุรกิจ

Key Benefits

1. เพื่อเพิ่มโอกาสการขาย โดยใช้ Online Application ทดแทนในยุคที่การขายไม่จำเป็นต้องพบกันแบบ Face to Face

2. เพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ และรักษาสายสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมบนวิถี New Normal

3. เพื่อพัฒนาทักษะและการเตรียมพร้อมเพื่อนัดลูกค้าและนำเสนอสินค้าและบริการ แบบ Virtual Conference

4. เพื่อเสริมสร้างทักษะ Sale Communication แบบ Social Distancing

       สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ 
Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/711/เทคนิคการขายแบบ-social-distancing/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

คุณนริศรา เชี่ยวพัฒนาเจริญ
Managing Director, Growth Trading and Solution Co.,ltd.
Manager, Goal Partner Worldwide Network, Malaysia
ประสบการณ์การทำงาน
Customer Consultant - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Product Partner - บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนส์ จำกัด


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 มกราคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4646 ครั้ง